Sjoerd van de Wouw, campaigner foodwatch Nederland

foodwatch werkt al jaren nauw samen met Höcker. Höcker staat foodwatch bij in juridische procedures, en levert juridisch advies op tal van gebieden. Wij stellen het meedenken, de snelle reacties, en de warme, persoonlijke relaties altijd zeer op prijs. De kunde en expertise van advocaten als Koos van den Berg en Marijn Kingma hebben belangrijke bijdragen geleverd aan zowel onze campagnes, als onze organisatie.