26 oktober 2018 - Ilaha Muhseni
Ik accepteer, maar protesteer!

Een reorganisatie binnen een bedrijf hoeft voor werknemers niet altijd te leiden tot een harde exit. Als alternatief kan aan een werknemer een lagere functie met een lager salaris worden aangeboden. Mag de werkgever dat zomaar doen? En wat als de ...

Lees verder
26 juli 2018 - Ilaha Muhseni
Loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet? Het antwoord van de Hoge Raad is: nee.

Waar ging het in deze zaak om?  Een werknemer van een boekdrukkerij wordt op 7 oktober 2015 op staande voet ontslagen omdat hij zonder toestemming drie boeken mee naar huis had genomen. De boekdrukkerij hanteert een duidelijk beleid ten aanzien ...

Lees verder
5 juni 2018 - Ilaha Muhseni
ZZP’ers opgelet: een beroep op het belemmeringsverbod is toegestaan!

Van een terbeschikkinggestelde arbeidskracht, naar een rechtstreeks dienstverband bij de inlener, wie wil dat niet? Om deze switch naar vast werk mogelijk te maken, is in de wet ten behoeve van arbeidskrachten het belemmeringsverbod opgenomen.

Lees verder
21 maart 2018 - Ilaha Muhseni
Interview voor de Academie voor de Rechtspraktijk: de New Hairstyle beschikking

Ilaha Muhseni schreef eerder al over de New Hairstyle beschikking (Grote restyle New Hairstyle beschikking). Onlangs nam Etienne van Bladel van de Academie voor de Rechtspraktijk een interview over dit onderwerp met haar af.

Lees verder
16 maart 2018 - Ilaha Muhseni
Leerwerkplekkenbemiddelaar Logidex werkgever van MBO-leerlingen?

In een recente uitspraak buigt het Hof Amsterdam zich over de belangrijkste kwalificatievraag in het arbeidsrecht: wel of geen arbeidsovereenkomst? Het Hof komt tot het oordeel dat de leeraspecten van de door Logidex geplaatste leerlingen zo ...

Lees verder
9 februari 2018 - Ilaha Muhseni
Disfunctioneringsontslag: wees tijdig én duidelijk

Een disfunctioneringsontslag als verrassingsaanval is niet toegestaan. De werkgever moet de werknemer tijdig in kennis stellen van zijn gebrekkige functioneren. Bovendien moet het de werknemer duidelijk zijn wat de gevolgen zijn bij een ...

Lees verder
21 december 2017 - Ilaha Muhseni
Top-5 billijke vergoeding zaken 2017: een grote ‘restyle’ na de New Hairstyle beschikking

De hoogte van de billijke vergoeding was sinds de invoering in 2015 een black box. Lange tijd bleef onduidelijk hoe de hoogte daarvan berekend moest worden, hetgeen tot onzekerheid leidde voor werkgevers én werknemers. De Hoge Raad schepte meer ...

Lees verder