23 oktober 2023 - Manon Vermeulen
Hoe zit het ook alweer met een concreet uitzicht op ander werk?

In de praktijk zien we regelmatig een clausule waarin staat dat de werknemer bij concreet uitzicht op ander werk géén aanspraak maakt op de beëindigingsvergoeding die partijen afspreken in een vaststellingsovereenkomst. In deze blog ...

Lees verder
31 augustus 2023 - Manon Vermeulen
Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen van werknemers?

Het is inmiddels de laatste week van de zomervakantie. Dat betekent dat de scholen weer gaan beginnen en het gros van de werknemers weer terugkeert naar kantoor. Een mooi moment om een kritische blik te werpen op het thema ‘vakantiedagen’. We ...

Lees verder
1 augustus 2023 - Manon Vermeulen
Verkeersboetes van een werknemer: wie betaalt de rekening?

Een envelop op de deurmat met een paars randje, afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau betekent een verkeersboete en is altijd vervelend. Het komt ook regelmatig voor bij werkgevers die bedrijfs- of leaseauto’s ter beschikking ...

Lees verder
16 juni 2023 - Manon Vermeulen
Grotere betrokkenheid en succesvolle re-integratie? Werkgevers en werknemers voeren de regie met hun visie op de re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht hun visie op het re-integratietraject te geven. Een verplichting die ook geldt voor de vangnetter én de werkgever die eigenrisicodrager is. Wat moet je hierover weten? Hoe zit het met ...

Lees verder
26 april 2023 - Manon Vermeulen
Hoe zit het ook alweer met het rechtsvermoeden van arbeidsomvang?

In deze ‘hoe zit het ook alweer’ gaan we in op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang uit art. 7:610b BW. Wanneer is een beroep op het rechtsvermoeden mogelijk, hoe bereken je de arbeidsomvang en op welke manier kan het worden weerlegd? Lees ...

Lees verder
31 maart 2023 - Manon Vermeulen
Verkiezingen OR of PVT? Een handig overzicht.

Heb je te maken met verkiezingen van de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT)? Klik hier voor een overzicht met belangrijke aandachtspunten voor de verkiezingsprocedure.

Lees verder
28 maart 2023 - Manon Vermeulen
Het gebruik van AI bij een sollicitatieprocedure: vloek of zegen?

Sollicitanten kunnen een sollicitatieprocedure ervaren als een soort verkiezing. Werkgevers maken daarbij steeds vaker gebruik van vormen van artificiële intelligentie (‘AI’) om te (ver)kiezen wie uitgenodigd wordt voor een gesprek of de ...

Lees verder
22 februari 2023 - Manon Vermeulen
Hoe zit het ook alweer met een werkgeversverklaring?

Een werknemer verzoekt de werkgever om een werkgeversverklaring. Is een werkgever verplicht om daaraan mee te werken? Kan een werknemer binnen de arbeidsrelatie rechten ontlenen aan een werkgeversverklaring? Hoe zit dat ook alweer en wat hebben ...

Lees verder
14 februari 2023 - Manon Vermeulen
Kennisblog: Wanneer wordt passende arbeid de bedongen arbeid?

De passende arbeid, verricht in het kader van de re-integratie van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, kan uiteindelijk (stilzwijgend) de nieuw bedongen arbeid worden.

Het is een onderwerp waar werkgevers veelal aan het ...

Lees verder
26 januari 2023 - Manon Vermeulen
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen en aanpakken

Voor veel werkgevers is het in kaart brengen en eventueel aanpassen van de bedrijfscultuur een belangrijk onderwerp dat dit jaar hoog op de agenda staat. Een belangrijk aspect hierbij is het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag ...

Lees verder
22 december 2022 - Manon Vermeulen
Wetgevingsoverzicht 2023

Een overzicht van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2023. Relevant voor de dagelijkse arbeidsrecht praktijk!

Lees verder
20 december 2022 - Manon Vermeulen
Recht op een vrije dag tijdens de feestdagen?

Heeft een werknemer recht op een vrije dag tijdens (officiële) feestdagen? Kan een werkgever de periode tussen kerst en oud- en nieuwjaar aanwijzen als verplichte vrije (vakantie)dagen? Heeft een (parttime) werknemer recht op compensatie? Het ...

Lees verder