20 maart 2024 - Marnix van den Bergh

Corporate Transparency Act - UBO perikelen in de Verenigde Staten

Van in Nederland gevestigde rechtspersonen is in het UBO-register vastgelegd wie daarvan de uiteindelijke belanghebbenden (ultimate beneficiary owners) zijn. Inschrijving is sinds 2022 verplicht. Het register moet witwassen en financiering van terrorisme helpen voorkomen.

Een vergelijkbaar register bestaat sinds 1 januari 2024 ook in de Verenigde Staten. De Corporate Transparency Act (“CTA”) verplicht entiteiten (reporting companies) informatie over zichzelf en over hun UBO’s te melden aan het Financial Crimes Enforcement Network bij het Amerikaanse Ministerie van Financiën (FinCEN). De wet heeft als doel om het misbruik van entiteiten in de Verenigde Staten moeilijker te maken, door de versluiering van eigendom op te heffen.

(De invoering van) deze wet heeft in de Verenigde Staten flink wat opschudding veroorzaakt en wordt zelfs een ‘seismic shift’ genoemd. Het is voor het eerst dat op federaal niveau zo’n inschrijvingsverplichting is ingevoerd – dit werd altijd aan individuele staten overgelaten. De American Bar Association (ABA) schat in dat deze wet meer dan 30 miljoen bedrijven zal treffen.

Er staan hoge boetes op het niet naleven van de wet, in de orde van grootte van $ 500 per dag, $ 10.000 per overtreding en zelfs celstraffen.

Deze nieuwe wet kan ook gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemingen, die werken met in de Verenigde Staten opgerichte ‘reporting companies’. Dit zijn corporations, limited liability partnerships (LLPs) of andere entiteiten, die schriftelijk worden opgericht door het indienen van documenten bij een secretary of state of vergelijkbare instantie naar het recht van een Amerikaanse staat. Maar het gaat óók om entiteiten naar buitenlands recht die geregistreerd zijn in de Verenigde Staten!

De definitie van het begrip UBO is vergelijkbaar met het in Nederland gehanteerde, namelijk: een privépersoon die (direct of indirect) controle uitoefent of ten minste 25% van een entiteit in eigendom heeft. Ten aanzien van de vraag wat controle uitoefenen inhoudt, bevat de wet een aantal specifieke toetsen. Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen aanstellen of ontslaan van senior officers of de board of directors.

Reporting companies moeten onder de CTA hun eigen juridische naam, handelsnamen, adres, jurisdictie van oprichting of registratie en hun federale belastingnummer registreren. Voor elk van hun UBO’s moeten zij de volledige naam, geboortedatum, identificatienummer uit een identiteitsbewijs en een afdruk van dat identificatiebewijs registreren.

Entiteiten die op of na 1 januari 2024 zijn opgericht moeten bovendien registreren wie de oprichters zijn.  Als oprichter wordt beschouwd degene die de documenten indient, maar ook degene voor wie dat gebeurt. Omdat de betrokkenheid van de (voorheen meer anonieme) oprichter groter wordt, zal het oprichten van entiteiten in de Verenigde Staten meer voeten in de aarde krijgen. Er zal meer dan voorheen onderzoek en identificatie plaatsvinden.

De uiterste datum om te registreren voor entiteiten die ten tijde van de inwerkingtreding van de wet al bestonden, is 1 januari 2025. Voor sindsdien nieuw opgerichte entiteiten is de periode 90 dagen na oprichting.

Voor ondernemers en ondernemingen in Nederland kan de nieuwe wetgeving van belang zijn als zij beschikken over entiteiten in de Verenigde Staten. Denkt u tot deze groep te behoren, dan brengen we u via ons netwerk graag in contact met partnerkantoren in de Verenigde Staten.