14 november 2017 - Marijn Kingma
Noot bij AKM/Zürs.net (Hof van Justitie 26 maart 2017, C‑138/16, IER 2017/48)

Marijn Kingma schreef voor de IER een noot bij het (volgens haarzelf) "meest onbegrijpelijke arrest van het Hof van Justitie tot nu toe". De noot kunt u hier lezen.

Lees verder
8 november 2017 - Joep Meddens
Noot in de IER over het auteursrecht van de architect

Noot bij Vzr. Rechtbank Noord-Holland 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:7375, gepubliceerd in IER 2017/47.

Joep Meddens schreef voor de IER een noot bij het vonnis in de zaak Klous + Brandjes/Bot Bouw over het auteursrecht van ...

Lees verder
7 november 2017 - Marijn Kingma
Presentatie Actualiteiten Auteursrecht

Marijn Kingma sprak gisteren bij de PAO cursus Actualiteiten Auteursrecht van de Universiteit Leiden over actuele rechtspraak van het Hof van Justitie op het gebied van auteursrecht. Haar presentatie is hier te vinden.

Lees verder
3 november 2017 - Marijn Kingma
Presentatie seminar AVG

Op 2 november 2017 organiseerde Höcker het seminar "Iedereen Big Brother. Wat betekent de nieuwe Privacy Verordening?". De presentatie van advocaten Marijn Kingma, Joep Meddens en Mick Hurks kunt u hier lezen.
Heeft u het seminar gemist? ...

Lees verder
31 oktober 2017 - Marijn Kingma
Accountability onder de AVG

Een van de belangrijkste uitgangspunten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van toepassing wordt, is het principe van “accountability”. Dit begrip houdt in dat organisaties en ondernemingen moeten kunnen ...

Lees verder
30 oktober 2017 - Mick Hurks
Arbeidsrelaties onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van toepassing worden. De AVG brengt nieuwe regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Werkgevers verwerken op vele manieren ...

Lees verder
30 oktober 2017 - Jacqueline Seignette
Verbouwing en sloop: het persoonlijkheidsrecht van de architect

Op 3 november a.s. organiseert de Vereniging voor Auteursrecht een studiemiddag naar aanleiding van recente rechtspraak over transformaties van gebouwen (Naturalis Leiden, de Bovenlanden in Amstelveen). In hoeverre kan de architect op grond van ...

Lees verder
20 oktober 2017 - Martyn Top
Regelmatig ziekteverzuim en ontslag

Jacob opent zijn WhatsApp. “Helaas moet ik me opnieuw ziek melden” schrijft zijn nieuwe werknemer Wouter.Pas vijf maanden in dienst en nu al heeft Wouter zich elf keer ziek gemeld. Soms was hij een dag later alweer op kantoor, maar zijn ...

Lees verder
11 oktober 2017 - Jasper van Hulst
Succesvolle herplaatsing werknemer; transitievergoeding verschuldigd?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat de transitievergoeding ook verschuldigd is als de werknemer bij een andere werkgever in dienst kan treden. Hoe zit dat?

Lees verder
26 september 2017 - Mick Hurks
Een werknemer is ziek en heeft recht op..?

Recht op loondoorbetaling gedurende ziekte is een thema dat de gemoederen bij werkgevers al sinds jaar en dag bezig houdt. Het gaat ook geregeld fout. Met name op welk percentage van het gebruikelijk loon een werknemer recht heeft gedurende 104 ...

Lees verder
14 september 2017 - Jasper van Hulst
Dodenlijst én brodeloos?

Dat acties van werknemers in hun privésfeer gevolgen kunnen hebben voor hun arbeidsovereenkomst is niet nieuw. Te denken valt aan de werknemer die drugs heeft gebruikt in het weekend, maar ook uitlatingen op facebook, etc. Dat kan reden vormen ...

Lees verder
12 september 2017 - Marnix van den Bergh
Höcker adviseert Between bij acquisitie FastFlex

Höcker advocaten (Marnix van den Bergh en Paul Jongen) heeft Between juridisch bijgestaan in de acquisitie van FastFlex van Q24. FastFlex blijft binnen de Between Groep als een zelfstandig onderdeel actief. De Between Groep bestaat nu uit ...

Lees verder