6 juli 2017 - Maaike Streng
Opknopen aan eigen verbetertraject (disfunctioneren part 1)

Een van de meest voorkomende beëindigingsgronden is disfunctioneren. Dat is niet de gemakkelijkste. Uit analyses van de rechtspraak blijkt dat werkgevers vaak bakzeil halen, maar liefst in 79% van de gevallen. Vereist is onder meer dat de werknemer voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren. Ook zo’n verbetertraject is geen sinecure. Zo blijkt maar weer eens in een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Den Haag.

Lees verder
30 juni 2017 - Martyn Top
Een nieuw Höcker, een nieuw adres.

Met ingang van 1 juli 2017 zetten wij onze praktijk in ondernemingsrecht, arbeidsrecht, IE/ICT, media & marketing, algemeen belang en collectieve acties en geschillenbeslechting voort vanuit het kantoorgebouw “Apollo”.

Lees verder
6 juni 2017 - Marijn Kingma
Presentatie Marijn Kingma op de Midem in Cannes

Marijn Kingma gaf op 6 juni 2017 een presentatie op de muziekbeurs Midem in Cannes over zaken die door de Nederlandse rechter zijn doorverwezen naar het Europese Hof van Justitie. U kunt de presentatie hier bekijken.

Lees verder
7 maart 2017 - Mick Hurks
Ik ga op reis en ik krijg mee…

De nieuw(st)e loot aan de stam met uitspraken over de waarde van een vakantiedag is een vonnis van de kantonrechter te Noord-Nederland: ook een vaste bonus/winstdelingsregeling en het werkgeversdeel pensioenpremie behoren tot het vakantieloon van de werknemer. Advocaten van de werknemer bij deze procedure waren mr. Remco Dammers en mr. Mick Hurks.

Lees verder
6 maart 2017 - Martyn Top
Non-concurrentiebeding in personeelshandboek?

In "Een oprichtingsakte in het printbakje" vertelde ik over Jacob, die een eigen, met zijn werkgever concurrerend bedrijf had opgericht. Zijn werkgever kreeg een kopie van de oprichtingsakte in handen en voerde vervolgens een stevig gesprek met Jacob. De geest is dan uit de fles en Jacob besluit voor zichzelf te beginnen, in de veronderstelling dat hij niet gebonden is aan een concurrentiebeding.

Lees verder
20 februari 2017 - Martyn Top
Een oprichtingsakte in het printbakje

In “Man in bonus” vertelde ik over Jacob. Jacob dacht recht te hebben op een bonus, maar kreeg die in eerste instantie niet toegekend. Na veel getouwtrek tussen advocaten krijgt Jacob uiteindelijk toch een bonus(je), maar… de geest is uit de fles.

Lees verder
2 februari 2017 - Marijn Kingma
Raad van State bevestigt gelijk foodwatch in paardenvleeszaak

De Raad van State heeft gisteren het oordeel van de rechtbank Amsterdam in de zaak over het openbaar maken van gegevens van afnemers van Willy Selten bevestigd.

Lees verder
1 februari 2017 - Martyn Top
Man in bonus?

Ongeduldig klikt Jacob op de binnenkomende e-mail met als onderwerp ‘Bonus 2016’. Wat een jaar was het geweest. Hij had de gaafste deals gedaan van de hele afdeling en mooie omzetten gerealiseerd. Weliswaar was zijn werkverhouding met zijn direct leidinggevende in de loop van het jaar op scherp komen te staan (zijn leidinggevende voelde zich waarschijnlijk door hem bedreigd) maar dat mocht de pret niet drukken.

Lees verder
10 november 2016 - Mick Hurks
Verplicht bedrijfstakpensioenfonds voor detacheerders?! De Hoge Raad laat zich uit.

De Hoge Raad schept duidelijkheid in de langlopende discussie of de allocatiefunctie een voorwaarde is voor een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. Dit is niet het geval, aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 4 november 2016. In dit artikel worden de gevolgen voor de praktijk kort toegelicht. Alvast een tipje van de sluier: niemand blij, behalve StiPP?

Lees verder
4 oktober 2016 - Martyn Top
Duur van een verbetertraject

Veruit de meerderheid van alle ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren strandt tegenwoordig bij de rechter. De werkgever zit dan met een afwijzing in zijn maag.
Aan het aan de rechter voorgelegde dossier kan van alles mankeren. Een belangrijk element is de duur van een verbetertraject. Als advocaat arbeidsrecht krijg ik dan ook vaak de vraag voorgelegd: “Maar hoe lang moet zo’n verbetertraject dan duren?”

Lees verder
4 augustus 2016 - Martyn Top
Hoge bomen vangen veel wind

De Wet Werk en Zekerheid is niet enkel voor de ‘reguliere’ werknemer relevant. Ook de positie van statutair bestuurders met een arbeidsovereenkomst is veranderd met de komst van de WWZ. Maar in hoeverre? Een recente zaak bij de rechtbank Rotterdam laat zien waar de valkuilen en mogelijkheden liggen voor zowel de aandeelhouder als de betrokken bestuurder.

Lees verder
13 juni 2016 - Martyn Top
De hoofddoek in de ring gooien

Tweemaal was de hoofddoek in het nieuws de afgelopen weken. En nee, ditmaal ging het niet om een schreeuwende politicus die ´kopvoddentaks´ wil heffen, maar om twee dames die waren benadeeld wegens het dragen van een hoofddoek: de één was ontslagen en de ander niet aangenomen voor een functie waar zij naar gesolliciteerd had.

Lees verder
6 juni 2016 - Koos van den Berg
Hoe ver mag de rechter gaan bij zijn toetsing van overheidshandelen?

Op vrijdag 27 mei sprak Koos van den Berg op de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht ten overstaan van een publiek van rechters, advocaten, andere juristen en overige leden over bovenvermeld onderwerp. De tekst van zijn inleiding tot een discussie is hieronder te lezen.

Lees verder
2 juni 2016 - Mick Hurks
Blijf van mijn werknemers af!

Werkgevers nemen steeds vaker een anti-ronselbeding op in hun arbeidsovereenkomst. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland blijkt het opnieuw van belang voor de werkgever om zo’n beding zorgvuldig te formuleren.

Lees verder
17 mei 2016 - Martyn Top
In the picture: Wet DBA

Op 1 mei jl. is de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) ingegaan. Een vrijwaring vooraf, zoals de VAR (verklaring arbeidsrelatie) dat in het verleden deed, is geen mogelijkheid meer.

Lees verder
3 mei 2016 - Mick Hurks
Vóór 2017 meer duidelijkheid over het voorwaardelijk ontbindingsverzoek?!

Na een ontslag op staande voet kan het jaren van procederen duren voordat duidelijk is of dat ontslag wel of niet terecht is gegeven. Omdat geen werkgever er op zit te wachten dat na geruime tijd blijkt dat het ontslag op staande voet toch niet geldig was en de werknemer moet terugkomen, werd onder het oude recht vaak een voorwaardelijke ontbindingsprocedure gevoerd. Daarin werd de kantonrechter verzocht de overeenkomst nu alvast op korte termijn te ontbinden mocht later komen vast te staan dat het ontslag op staande voet toch niet geldig was.Maar kan dit nog wel na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”)? De meningen zijn verdeeld en de Hoge Raad moet uitkomst bieden.

Lees verder
15 maart 2016 - Marnix van den Bergh
Culturele verschillen (en overeenkomsten) in de internationale M&A-praktijk

De internationale dimensie is voor mij één van de leukste aspecten van de advocatuurlijke M&A-praktijk. ‘Internationaal’ kan eruit bestaan dat ik voor een buitenlandse cliënt een aankoop of participatie in Nederland begeleid, een Nederlandse cliënt adviseer wanneer hij zich over de grenzen wil begeven of wanneer er interesse voor zijn onderneming is vanuit het buitenland.

Lees verder
23 februari 2016 - Martyn Top
Perikelen rondom de aanzegverplichting

U bent in loondienst. Na een druk voorjaar bent u aan het genieten van een welverdiende vakantie in Kaapverdië. Geheel opgeladen keert u eind augustus terug. Bij terugkomst treft u een brief op de mat aan waarin staat dat uw arbeidsovereenkomst, die op 11 september afloopt, niet wordt verlengd. Kan dat zomaar?

Lees verder
9 februari 2016 - Joep Meddens
Transparantie

ransparantie wordt hoe langer hoe meer een kernwaarde in het dagelijks leven. Het past in een tijd waarin alle informatie voor iedereen (online) beschikbaar is en delen de norm lijkt te zijn. Voor de overheid is er de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob), maar ook van het bedrijfsleven wordt steeds meer openheid verwacht. Tegelijkertijd vraagt ook databescherming steeds meer aandacht.

Lees verder
29 januari 2016 - Martyn Top
You don’t #$$% with another man’s vehicle.

"You don’t #$$% with another man’s vehicle. You just don’t. It’s against the rules.” Aldus John Travolta als Vincent Vega in de film Pulp Fiction (1994).De gemiddelde werknemer is gehecht aan zijn leaseauto. Wanneer een werkgever de leaseauto van een werknemer in wil nemen, leidt dit dan ook geregeld tot geschillen, waarbij niet zelden wordt doorgeprocedeerd in hoger beroep.Werknemer? Hoger beroep? Procederen?Liefhebbers van Pulp Fiction moet ik teleurstellen: wat hierna volgt is niet een bespiegeling van Pulp Fiction maar een beknopte tour d’horizon langs de gerechtelijke uitspraken over inname van leaseauto’s en de lessen die werkgevers hieruit kunnen trekken.

Lees verder
20 januari 2016 - Willem Roos
Legal Panel “Clearing Live Performances” succes op Eurosonic/Noorderslag

Op Eurosonic / Noorderslag in Groningen organiseerde The International Association of Entertainment Lawyers (IAEL) in samenwerking met Höcker Advocaten een geslaagd Panel over het onderwerp: “Clearing Live Performances”. Willem Roos trad op als moderator.
Voor een volle zaal passeerde een groot aantal onderwerpen de revue zoals: welke rechten moeten zijn geregeld voordat een optreden live kan worden gestreamd? Welke rol wordt daarin vervuld door de festivalorganisator, omroepen, auteursrechtenorganisaties, platenlabels en artiesten? Wat is de impact van de 360-deals? Wat kan er misgaan wanneer je vergeet om de rechten te regelen van één van de rechthebbenden? Het panel concludeerde dat weten wie er wanneer gebeld moet worden de sleutel is tot een succesvolle stream.

Lees verder
30 december 2015 - Marc Wolters
SNS Bank en Rabobank aansprakelijk voor schade wegens schenden bijzondere zorgplicht

In twee arresten van 29 december 2015 komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat SNS BANK en Rabobank aansprakelijk zijn wegens schending van de op de banken rustende bijzondere zorgplicht. Beide banken hebben zeer hoge hypotheken verstrekt waarvan de lasten onbetaalbaar bleken voor de gedupeerden. De arresten zijn een nieuw succes in de strijd van Stichting GOWP en Höcker Advocaten tegen vier verschillende banken. Höcker Advocaten wordt in deze procedures vertegenwoordigd door mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg. Met deze arresten bevestigen beide advocaten hun vooraanstaande positie op het gebied van financieel aansprakelijkheidsrecht.

Lees verder
23 december 2015 - Marijn Kingma
Skyscanner crasht bij rechter

Rechter houdt strakke lijn aanEen kantoorgenoot schreef in het aprilnummer van Recreatie & Toerisme al over de regels voor adverteerders van reisdiensten. Deze aanbieders zijn gehouden om correcte en duidelijke prijzen te hanteren en dus ook, zo bleek uit een uitspraak van het Hof den Haag, in banners of advertenties. De Reclame Code Commissie oordeelde onlangs dat deze regels ook gelden voor vergelijkingssite Skyscanner. Vergelijkingssite Skyscanner liet het er niet bij zitten en daagde de Reclame Code Commissie voor de rechter.

Lees verder
2 december 2015 - Joep Meddens
foodwatch krijgt gelijk in zaak paardenvleesschandaal

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag vonnis gewezen in het beroep van Stichting foodwatch tegen de staatssecretaris van Economische zaken. De (principiële) procedure ging over de vraag of de NVWA informatie openbaar moet maken over afnemers van vleesverwerker Selten

Lees verder
15 oktober 2015 - Maaike Streng
ARBEIDSRECHT LIGHT: doorwerken na de AOW

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt gemakkelijker gemaakt. Naast de al bestaande financiële prikkels voor werkgevers is er nu ook een lichter arbeidsrechtelijk regime gecreëerd. Dat is het gevolg van de Wet Werk en Zekerheid en het onlangs door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” (zie een eerder bericht van mijn kantoorgenoot Martyn Top).Wet Werk en Zekerheid

Lees verder
8 september 2015 - Joep Meddens
Innovatie kan niet buiten de jurist (en andersom)

Innovatie, het modewoord voor vernieuwing, blijft onverminderd populair. De overheid heeft er stimuleringsprogramma’s voor, het bedrijfsleven hamert steevast op het belang ervan. Terecht: onze samenleving heeft baat bij steeds nieuwe oplossingen voor de problemen waarvoor we ons geplaatst zien. Ieder bedrijf dat de concurrentie een stap voor wil blijven, wil ook steeds vernieuwen.

Lees verder
11 augustus 2015 - Marnix van den Bergh
Je vliegt eruit! Opleidingsovereenkomst opzeggen of ontbinden?

Een contract kan worden beëindigd door opzegging of door ontbinding. Beide varianten leiden ertoe dat de samenwerking afloopt, maar afgezien daarvan zijn het juridisch gezien uiteenlopende figuren. Onlangs kwam het verschil tussen de beide manieren van beëindigen weer eens op een opvallende manier aan de orde in een arrest van de Hoge Raad omtrent een leerling die zijn opleiding tot verkeersvlieger beëindigd zag worden.

Lees verder
2 juli 2015 - Joep Meddens
Porno op het adres van een oude basisschool

Vorige week viel in diverse online media dit bericht op http://www.ed.nl/regio/geldrop-e-o/geldrop-mierlo/pornosite-kaapt-website-geldropse-basisschool-1.5022376 (zie ook: http://nos.nl/artikel/2042960-pornosite-lijft-website-basisschool-in.html).Basisschool De Vlinder, voorheen bekend als basisschool De Windroos, had een probleem. Nadat de naam van de school was gewijzigd van De Windroos in De Vlinder, was de domeinnaam www.bs-windroos.nl niet meer nodig. De registratie werd niet verlengd, verdween van de radar en dat was dat. Dacht de basisschool tenminste.

Lees verder
24 juni 2015 - Koos van den Berg
Urgenda wint van de Staat: overheid moet meer doen aan uitstoot broeikasgassen

Klinkende overwinning - in een zeer principiële zaak, aangespannen door de Stichting Urgenda, heeft de rechtbank Den Haag vandaag beslist dat de Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. Urgenda werd bijgestaan door advocaten Koos van den Berg (van Höcker Advocaten) en Roger Cox (van het Maastrichtse kantoor Paulussen).

Lees verder
11 juni 2015 - Paul Jongen
Registratie aandeelhouders/uiteindelijk belanghebbenden

Bent u de uiteindelijk belanghebbende van een (aandelen)belang van 25% of meer in een rechtspersoon? Dan zal dit belang in de nabije toekomst geregistreerd moeten worden in een nieuwe openbare databank. Deze databank wordt toegankelijk voor notarissen, banken, opsporingsorganen en anderen die een ‘legitiem belang” bij toegang kunnen aantonen.

Lees verder
1 juni 2015 - Martyn Top
Een opdrachtnemer die een arbeidsovereenkomst claimt

Een arbeidsovereenkomst biedt de nodige (werknemers)bescherming en bij het onvrijwillig eindigen van een arbeidsovereenkomst betaalt de werkgever veelal een ontslagvergoeding aan de werknemer. Twee redenen waarom een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor ‘werkers’ aantrekkelijk is. Ook onder het “nieuwe ontslagrecht” zoals dat per 1 juli a.s. geldt. Tot zover niets nieuws.

Lees verder
10 april 2015 - Martyn Top
Vier veel gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten

In de praktijk worden er veel fouten gemaakt in arbeidsovereenkomsten. Ik licht hieronder vier veel gemaakte fouten toe, en doe een aantal suggesties om die fouten te vermijden en de inhoud van de arbeidsovereenkomst te versterken.

Lees verder
24 maart 2015 - Martyn Top
Men is zo oud als men zich voelt

Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd kunnen en willen vaak best doorwerken. Ook de samenleving kan hen goed gebruiken. Het moet werkgevers alleen wat gemakkelijker worden gemaakt om hen tewerk te stellen. Dat was (kort samengevat) de gedachte achter het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel “Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd”.

Lees verder
10 maart 2015 - Jasper van Hulst
Spreken is zilver, zwijgen is goud?

Opeens staan ze op de stoep. Toezichthouders als de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Belastingdienst, een officier van justitie. Moeten uw werknemers spreken of mogen zij zwijgen?

Lees verder
5 maart 2015 - Maaike Streng
Pensioen is hot! 

De wetgeving verandert continue. Het kan niemand zijn ontgaan dat de AOW-leeftijd stapsgewijs wordt verhoogd. Verder is bijvoorbeeld het maximaal pensioengevend inkomen afgetopt op één ton. Ook staat er nu, begin 2015, al weer een aantal wetsvoorstellen op stapel, onder meer om de pensioencommunicatie te verbeteren, maar ook over de inspraak van de OR.

Lees verder
5 februari 2015 - Marnix van den Bergh
‘Neutraal’ zaken doen bij internationale (koop)contracten

De bril van de bedrijfsjurist wordt gekleurd door het rechtssysteem waarin wordt geopereerd. Internationaal zijn de verschillen in juridische invalshoeken groot. In de Anglo-Amerikaanse praktijk geldt bij een contract: ‘bigger is better’, terwijl het Nederlandse systeem een gestroomlijndere tekst van bescheiden omvang toelaat, met de wet en de redelijkheid en billijkheid als achterwacht.

Lees verder