21 januari 2019 - Marijn Kingma
Eurosonic Noorderslag 2019 – Event Analytics and the GDPR

At this year's Eurosonic Noorderslag, Marijn Kingma participated in the IAEL panel “Money for Nothing: legal tips and tricks to monetize your IP and data”. Her presentation on Event Analytics and the GDPR can be found here.

Lees verder
17 januari 2019 - Jacqueline Seignette
Eurosonic Noorderslag 2019 – Article 13 Copyright Directive

Eurosonic Noorderslag 2019 - Article 13 Copyright Directive

Jacqueline Seignette nam op Eurosonic Noorderslag deel aan een paneldiscussie over het Value Gap voorstel in de ontwerp richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte ...

Lees verder
7 januari 2019 - Marijn Kingma
Höcker op Eurosonic Noorderslag

Net als voorgaande jaren is Höcker aanwezig op Eurosonic Noorderslag in Groningen. De International Association of Entertainment Lawyers (IAEL) verzorgt in samenwerking met EPIC het panel "Money for Nothing: legal tips and tricks to monetize ...

Lees verder
28 december 2018 - Martyn Top
Vijfmaal diefstal op het werk

Het jaar 2018 sluit ik graag goed af met een overzicht van vijf geslaagde ontslagzaken: vijfmaal een ontslag op staande voet wegens diefstal. Vijfmaal houdt het ontslag ook in hoger beroep stand. Leest u even mee?

Lees verder
12 december 2018 - Martyn Top
Marijn Kingma benoemd tot partner

Per 1 januari 2019 zal Marijn Kingma (1987) aantreden als partner bij Höcker. Hiermee versterkt Höcker haar positie op het gebied van IE/ICT en media. Marijn Kingma is vanaf het begin van haar carrière in de advocatuur werkzaam bij Höcker.

Lees verder
30 november 2018 - Ilaha Muhseni
Ik accepteer, maar protesteer – Hoge Raad bevestigt advies A-G

Een maand geleden schreef ik over een zaak die bij de Hoge Raad voorligt over het onder protest aanvaarden van een gewijzigde functie, en bijbehorend lager salaris, door een werknemer. Het hoogste woord is er uit: de Hoge Raad overweegt dat het ...

Lees verder
27 november 2018 - Martyn Top
“De betaling aan Capital Investment Opportunities is gedaan, hoor!”

“Ha Jacob, nou, de betaling aan Capital Investment Opportunities is gedaan hoor, dus we kunnen verder.”Stefan, de financiële man loopt met een glimlach op zijn gezicht de kamer van Jacob binnen.“Capital Investment Opportunities, wat bedoel ...

Lees verder
20 november 2018 - Mick Hurks
Recherchebureaus in het arbeidsrecht: een top-4 uit 2018

Het inschakelen van een recherchebureau of detective komt geregeld voor in een arbeidsrelatie, zo blijkt uit recente rechtspraak. Opvallend is het aantal zieke werknemers dat onderwerp is van een dergelijk onderzoek, waarbij met name de vraag ...

Lees verder
8 november 2018 - Martyn Top
Student-stagiaire IE/ICT

Wij hebben weer plek voor een student-stagiaire IE/ICT!

Lees verder
7 november 2018 - Charlie Engels
Illegale uploader kan zich niet achter huisgenoten verschuilen

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen waarin wordt ingegaan op de vraag of een houder van een internetaansluiting aansprakelijk gesteld kan worden voor het illegaal verspreiden van content via die aansluiting. Meer ...

Lees verder
26 oktober 2018 - Ilaha Muhseni
Ik accepteer, maar protesteer!

Een reorganisatie binnen een bedrijf hoeft voor werknemers niet altijd te leiden tot een harde exit. Als alternatief kan aan een werknemer een lagere functie met een lager salaris worden aangeboden. Mag de werkgever dat zomaar doen? En wat als de ...

Lees verder
25 oktober 2018 - Jacqueline Seignette
Duitse Bundesgerichtshof stelt prejudiciële vragen over auteursrechtelijke verantwoordelijkheid YouTube

Op 12 september stemde het Europese Parlement in met een geamendeerd voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt  (DSM richtlijn). Onderdeel van dit voorstel is een bepaling over de auteursrechtelijke ...

Lees verder