20 november 2018 - Mick Hurks
Recherchebureaus in het arbeidsrecht: een top-4 uit 2018

Het inschakelen van een recherchebureau of detective komt geregeld voor in een arbeidsrelatie, zo blijkt uit recente rechtspraak. Opvallend is het aantal zieke werknemers dat onderwerp is van een dergelijk onderzoek, waarbij met name de vraag ...

Lees verder
8 november 2018 - Martyn Top
Student-stagiaire IE/ICT

Wij hebben weer plek voor een student-stagiaire IE/ICT!

Lees verder
7 november 2018 - Charlie Engels
Illegale uploader kan zich niet achter huisgenoten verschuilen

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie een arrest gewezen waarin wordt ingegaan op de vraag of een houder van een internetaansluiting aansprakelijk gesteld kan worden voor het illegaal verspreiden van content via die aansluiting. Meer ...

Lees verder
26 oktober 2018 - Ilaha Muhseni
Ik accepteer, maar protesteer!

Een reorganisatie binnen een bedrijf hoeft voor werknemers niet altijd te leiden tot een harde exit. Als alternatief kan aan een werknemer een lagere functie met een lager salaris worden aangeboden. Mag de werkgever dat zomaar doen? En wat als de ...

Lees verder
25 oktober 2018 - Jacqueline Seignette
Duitse Bundesgerichtshof stelt prejudiciële vragen over auteursrechtelijke verantwoordelijkheid YouTube

Op 12 september stemde het Europese Parlement in met een geamendeerd voorstel voor een richtlijn over auteursrecht in de digitale eengemaakte markt  (DSM richtlijn). Onderdeel van dit voorstel is een bepaling over de auteursrechtelijke ...

Lees verder
16 oktober 2018 - Mick Hurks
‘Little brother’ is recording: het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers

Advocaat Mick Hurks schreef voor het septembernummer van ArbeidsRecht een artikel over het heimelijk opnemen van gesprekken door werknemers: 'Little brother' is recording, waarin hij uitgebreid ingaat op de stand van zaken in de jurisprudentie. ...

Lees verder
9 oktober 2018 - Koos van den Berg
Urgenda wint van de Staat in het hoger beroep van de Klimaatzaak

Het hof Den Haag heeft vandaag de uitspraak van de rechtbank in de Klimaatzaak tussen Stichting Urgenda en de Nederlandse Staat bevestigd. Het hof bekrachtigt het oordeel dat de Staat de rechtsplicht heeft om de uitstoot van broeikasgassen eind ...

Lees verder
8 oktober 2018 - Koos van den Berg
EenVandaag over de klimaatzaak

Een kijkje achter de schermen bij EenVandaag: advocaat Koos van den Berg blikt vooruit op de uitspraak van morgen 9 oktober in de Urgenda klimaatzaak.

Lees verder
4 oktober 2018 - Jasper van Hulst
Onverwijld… wat zegt u?

Als een werknemer zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim dan kan een werkgever een ontslag op staande voet geven. De arbeidsovereenkomst eindigt dan direct en in de regel is geen vergoeding verschuldigd. Zo’n ontslag op staande voet ...

Lees verder
14 september 2018 - Marijn Kingma
The International Association of Entertainment Lawyers at the Reeperbahn festival

The International Association of Entertainment Lawyers (IAEL) will present a panel at this year's Reeperbahn Festival in Hamburg Germany on September 20 at 3:45 p.m. This panel, “That’s Entertainment Law--Data Protection and Privacy,” will ...

Lees verder
6 september 2018 - Mick Hurks
Vier keer drank en drugs op de werkvloer

Tijdens de afgelopen zomervakantie zijn er vier interessante uitspraken verschenen waarin alcohol en/of drugs -gebruik, -bezit, -verslaving een rol speelde in het geschil tussen een werkgever en werknemer. Mick Hurks bespreekt deze uitspraken en ...

Lees verder
28 augustus 2018 - Actueel
Ontbijtsessie ‘de verstoorde arbeidsverhouding’

Höcker Advocaten nodigt u graag uit voor een interactieve ontbijtsessie.

Lees verder