3 april 2024 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "het belang van zorgvuldig formuleren als advocaat"

Werknemer is werkzaam als receptioniste van een recreatiedorp. Zij is sinds 2007 in dienst. Op 16 augustus 2022 meldt zij zich ziek en sindsdien werkt zij niet. Op 12 december 2022, terwijl ze dus arbeidsongeschikt is, wordt zij geschorst door de werkgever vanwege vermeende betrokkenheid bij onregelmatigheden bij een van de huisjes van het recreatiedorp. Op basis van de CAO Recreatie heeft de werknemer recht op een lager percentage aan loon gedurende arbeidsongeschiktheid. De werkgever verlaagt dan ook haar salaris na zes maanden, en nogmaals na één jaar.

De advocaat van het recreatiedorp had echter in de schorsingsbrief gemeld dat gedurende haar schorsing ‘het volledige salaris zal worden doorbetaald’. De schorsing duurt uiteindelijk ruim één jaar, alvorens de werkneemster een kort geding start ter opheffing van de schorsing. Zij vordert in de procedure onder meer achterstallig loon. Zij stelt zich op het standpunt dat haar het volledige loon is toegezegd en er dus niet gekort mocht worden vanwege haar arbeidsongeschiktheid.

De rechter gaat hierin mee. De formulering van de advocaat ‘het volledige salaris zal worden doorbetaald’ laat geen ruimte om het salaris aan te passen vanwege de arbeidsongeschiktheid van werkneemster.

Een beetje dom, althans onzorgvuldig van de advocaat. De werknemer heeft hierdoor nog recht op ongeveer EUR 5.000 bruto achterstallig loon.

Lees de volledige uitspraak hier.