20 februari 2024 - Jasper van Hulst

Concurrentiebeding, nieuwe wetgeving in de maak

Na de bepalingen over het pensioen wordt de bepaling over het concurrentiebeding door misschien wel de meeste werknemers nauwelijks gelezen bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Ten onrechte, een concurrentiebeding met daaraan gekoppeld een boetebeding kan een werknemer ernstig hinderen bij een eventuele overstap naar een andere werkgever.

Op zich is er niets mis met een concurrentiebeding. Werknemers kunnen bij een werkgever kennis opdoen die, wanneer de werknemer met die kennis naar de concurrent vertrekt, de eerdere werkgever ernstige schade kan toebrengen.

De praktijk leert echter dat over concurrentiebedingen vaak niet erg wordt nagedacht, ook niet door de werkgever, en dat die standaard in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Een beroep op een concurrentiebeding lijkt tegenwoordig niet zelden te zijn ingegeven door de krappe arbeidsmarkt. Werknemers worden zo op oneigenlijke wijze ontmoedigd om ergens anders aan de slag te gaan. Daar is het concurrentiebeding niet voor bedoeld.

Overeenkomst bepaalde tijd

Sinds 1 januari 2015 is het verboden om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd automatisch een concurrentiebeding op te nemen. Bij zo’n arbeidsovereenkomst zal de werkgever specifiek moeten motiveren dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Nieuwe wetgeving

De huidige demissionaire minister Van Gennip is bezig de eisen voor een concurrentiebeding aan te scherpen:

  • er komt een maximale duur waarvoor het concurrentiebeding mag gelden;
  • er moet een geografisch bereik worden opgenomen, gespecificeerd en gemotiveerd;
  • net als bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal ook bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de noodzaak van een concurrentiebeding moeten worden gemotiveerd;
  • wie een werknemer aan een concurrentiebeding wil houden zal daarvoor een percentage van het laatstverdiende salaris als vergoeding moeten betalen.

Anderhalf maal modaal

Naast deze voorgestelde wijzigingen is er onlangs een motie aangenomen in de Tweede Kamer voor een extra voorwaarde aan het concurrentiebeding:

  • een concurrentiebeding is niet toegestaan als de werknemer minder dan anderhalf keer modaal verdient; salaris, vakantietoeslagen en vaste uitkeringen meegerekend.

Internetconsultatie

Binnenkort wordt het wetsvoorstel aangeboden voor internetconsultatie. In deze periode is het mogelijk dat burgers, bedrijven en instellingen input geven. Daarna zal het wetsvoorstel mogelijk worden aangepast en moet het nog door de Eerste Kamer. Dat lijkt misschien ver weg maar het is voor werkgevers zaak om de op handen zijnde veranderingen scherp in het vizier te hebben en de arbeidsovereenkomsten daarop tijdig aan te passen.