29 juli 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Incidentele overuren leveren geen nieuwe arbeidsomvang op”

Mick Hurks bespreekt elke week een opvallende uitspraak in de wereld van het arbeidsrecht in zijn "Uitspraak van de week". Deze week over het rechtsvermoeden.

Lees verder
22 juli 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Wel of geen phishing expedition?”

Mick Hurks bespreekt elke week een opvallende uitspraak in de wereld van het arbeidsrecht in zijn "Uitspraak van de week". Deze week over bewijslevering.

Lees verder
15 juli 2022 - Jacqueline Seignette
Consultatie voorontwerp auteurscontractenrecht

De regering is voornemens het auteurscontractenrecht te wijzigen om de positie van makers verder te verbeteren.

Lees verder
15 juli 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Vertrouwelijkheid mediation gaat boven waarheidsvinding”

Mick Hurks bespreekt elke week een opvallende uitspraak in de wereld van het arbeidsrecht in zijn "Uitspraak van de week". Deze week over de vertrouwelijkheid van mediation.

Lees verder
14 juli 2022 - Marnix van den Bergh
Uit de praktijk: art. 2:299 BW – via de rechtbank ontbrekende bestuurders aanstellen in een stichting

Een stichting kan niet zonder bestuur. Bij de oprichting worden één of meerdere personen benoemd. Te zijner tijd zullen er bestuurders vervangen worden. De statuten van de stichting moeten bepalen hoe deze nieuwe of andere bestuurders worden ...

Lees verder
12 juli 2022 - Marijn Kingma
Test uw kennis: quiz exploitatierechten (presentatie Martens Academie)

Afgelopen donderdag 7 juli gaf Marijn Kingma les aan de mr. SK Martens Academie, een IE-specialisatieopleiding voor ervaren juristen. Haar presentatie ging over (auteursrechtelijke) exploitatierechten, en dit deed zij aan de hand van een quiz.

Lees verder
8 juli 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.”

Mick Hurks bespreekt elke week een opvallende uitspraak in de wereld van het arbeidsrecht in zijn "Uitspraak van de week!".

Lees verder
4 juli 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Vakantiegeld over een bonus?”

Een (senior) advocaat treedt in dienst bij advocatenkantoor CP. Onderdeel van zijn arbeidsvoorwaardenpakket is een bonus van maximaal drie maandsalarissen, gebaseerd op de resultaten van CP en prestaties van de advocaat. De advocaat in kwestie ...

Lees verder
3 juli 2022 - Marijn Kingma
Marijn Kingma benoemd tot lid Commissie Auteursrecht

Marijn Kingma is vrijdag benoemd tot lid van de Commissie Auteursrecht. De Commissie Auteursrecht is een adviescollege van het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft tot taak de regering en beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren ...

Lees verder
24 juni 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Twee keer geen redelijke wijziging van plaats waar de arbeid wordt verricht”

Mick Hurks bespreekt elke week een opvallende uitspraak in de wereld van het arbeidsrecht in zijn "Uitspraak van de week!".

Lees verder
17 juni 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Het belang van het exacte tijdstip”

Mick Hurks bespreekt elke week een opvallende uitspraak in de wereld van het arbeidsrecht in zijn "Uitspraak van de week!".

Lees verder
10 juni 2022 - Mick Hurks
Uitspraak van de week: “Op de kleintjes letten bij de berekening van de transitievergoeding”

Mick Hurks bespreekt elke week een opvallende uitspraak in de wereld van het arbeidsrecht in zijn "Uitspraak van de week!".

Lees verder