12 januari 2024 - Marijn Kingma

(Mini)noot bij arrest Anne Frank Fonds/Anne Frank Stichting

Marijn Kingma schreef voor het tijdschrift Auteursrecht een mininoot bij het arrest van het Hof Amsterdam van 7 maart 2023 in de zaak tussen het Anne Frank Fonds en de Anne Frank Stichting. De kernvraag in deze zaak was of het publiceren van een werk op een website met een geoblokkade voor een bepaald land, ertoe leidt dat er alsnog een mededeling aan het publiek in het betreffende land wordt verricht, nu een dergelijke blokkade vrij gemakkelijk omzeild kan worden met een VPN-verbinding. Het arrest en de noot van Marijn zijn hier te lezen.