Marijn Kingma

Scherpzinnig en met een brede maatschappelijke interesse. Duikt graag in ingewikkelde zaken en heeft een speciale belangstelling voor algemeen belang acties. Maar houdt ook van gas geven in onderhandelingen en kort gedingen. Werkt voor uiteenlopende cliënten, waaronder collectieve beheersorganisaties, softwareontwikkelaars, internationale entertainmentbedrijven en ngo’s. Actief lid van de International Association of Entertainment Lawyers, spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.


Contact met Marijn
social

Lidmaatschappen/nevenfuncties:
– International Association of Entertainment Lawyers (IAEL)
– Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
– Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
– Co-auteur van Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (IEC)