Marijn Kingma

Scherpzinnig en met een brede maatschappelijke interesse. Duikt graag in ingewikkelde zaken en heeft een speciale belangstelling voor algemeen belang acties, zoals de Urgenda klimaatzaak. Maar houdt ook van gas geven in onderhandelingen en kort gedingen. Werkt voor uiteenlopende cliënten, waaronder collectieve beheersorganisaties, softwareontwikkelaars, mediabedrijven en ngo’s. Actief lid van verschillende nationale en internationale (specialisatie) verenigingen en organisaties, spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.

Chambers Europe and Global 2023 - Band 4 (Intellectual Property):
Marijn Kingma has a broad IP practice, assisting clients with IP infringement proceedings and contractual agreements, as well as acting on advertising compliance and anti-counterfeiting mandates. According to clients, she is "She is very thorough in her analysis and offers a well-informed decision on how to proceed."

Legal 500 2022 - Next Generation Partner (Intellectual Property and Media & Entertainment):
"Marijn Kingma is an extremely knowledgeable media and entertainment lawyer who gives us the feeling that we actually have our own ‘in house lawyer’, but then acting on a very high level. Often when I consult her to deal with a problem, she comes up with solutions for several other ‘unconsulted’ problems we’re facing as well."

"I recommend Marijn Kingma and work with her for all legal questions, particularly in relation to media law. This includes press and communication law, messages and communication strategy on the internet, advertising law, infotainment. She is confident, charismatic, brilliant and the great lawyer of tomorrow."

"Marijn Kingma is great, she is very smart, quick-thinking, thorough and convincing. And a very nice person too!"

Contact met Marijn
social

Lidmaatschappen/nevenfuncties:
– Redactielid van het juridisch-wetenschappelijk tijdschrift Auteursrecht
– Lid van de Commissie Auteursrecht (adviescollege van het ministerie van Justitie en Veiligheid)
– Lid van de Executive Committee van de International Association of Entertainment Lawyers (IAEL), co-editor van het boek “Nationalism v Globalism” (IAEL 2021)
– Lid vereniging voor Auteursrecht (VvA)
– Lid vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
– Lid vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten (VIEPA)
– Co-auteur van Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (IE-C)
– Bestuurslid Stichting Nationale Archeologiedagen