Marijn Kingma

Scherpzinnig en met een brede maatschappelijke interesse. Duikt graag in ingewikkelde zaken en heeft een speciale belangstelling voor algemeen belang acties. Maar houdt ook van gas geven in onderhandelingen en kort gedingen. Werkt voor uiteenlopende cliënten, waaronder collectieve beheersorganisaties, softwareontwikkelaars, internationale entertainmentbedrijven en ngo’s. Actief lid van de International Association of Entertainment Lawyers, spreekt regelmatig op congressen en bijeenkomsten.

Legal 500 2019 over Marijn:
- IT: “Marijn Kingma, who was made up to partner in January 2019 is 'amazing – her knowledge, flexibility, and positive mood makes working with her a fun, but still very effective, experience'.”
- IP: Trademarks, Copyrights and Design Rights: "committed and decisive litigator."
- Media and Entertainment: “Marijn Kingma is noted for being 'to the point, reliable, and with broad knowledge'.”

Contact met Marijn
social

Lidmaatschappen/nevenfuncties:
– International Association of Entertainment Lawyers (IAEL)
– Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
– Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
– Co-auteur van Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar (IE-C)
– Docent bij de Real Estate Business School (REBS)
– Bestuurslid Stichting Nationale Archeologiedagen