Algemeen belang en collectieve acties

De Nederlandse overheid wil mondige burgers die voor zichzelf opkomen en niet voor alles naar de overheid kijken. Om burgers daarbij te helpen, kent het Nederlandse recht ruime mogelijkheden voor collectieve acties en algemeen belang-acties.

Bij collectieve acties gaat het om burgers die samen optrekken en procederen tegen gedeeld onrecht dat hen is aangedaan, waardoor ze vergelijkbare schade hebben geleden. Denk aan gedupeerden van woekerpolissen of misleidende beleggingsproducten, de slachtoffers van de Q-koorts en de aardbevingsslachtoffers. Maar denk ook aan het terugroepen van gevaarlijke producten.

Bij algemeen belang-acties gaat het om burgers die juridische procedures inzetten om op te komen voor maatschappelijke kwesties die iedereen raken, zoals milieu en klimaat, privacy, voedselveiligheid, consumentenrechten. Vaak zijn deze acties gericht tegen de overheid, maar soms ook tegen grote bedrijven. Het verwijt is dan dat deze partijen tekortschieten in hun zorg en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit soort procedures zijn vooral gericht op gedragsverandering en niet op schadeclaims, maar kunnen daar wel een opmaat voor zijn.

Wij vinden het belangrijk om dit soort zaken te doen. Eerder hebben wij met succes geprocedeerd tegen overkreditering door vier grote banken, voor de rechten van creatieve kunstenaars op bescherming van hun werk, voor transparantie over voedselveiligheid en in de (inmiddels wereldberoemde) Urgenda-klimaatzaak  hebben wij geprocedeerd voor een veiliger Nederlands  klimaatbeleid.

Onze specialisten