Jolien van Woudenberg

Daadkrachtig, empathisch, energiek en doortastend. Geniet van haar werk. Streeft naar praktische oplossingen. Behartigt belangen in uiteenlopende contractuele geschillen, is specialist in vennootschapsrechtelijke kwesties in verband met onder meer bestuurdersaansprakelijkheid. Geeft juridische bijstand bij onrechtmatige publicaties en andere privacy gerelateerde zaken. Wordt geregeld benoemd door de Ondernemingskamer als onderzoeker, bindend adviseur, bestuurder en beheerder van aandelen. Actief als rechter-plaatsvervanger. Onderwijst procesrecht aan andere advocaten.

Contact met Jolien
social

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

– Docent beroepsopleiding advocaten; burgerlijk procesrecht
– Redactie van de Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak
– Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
– Voorzitter onderzoekscommissie bij Pantar (werk-leerbedrijf regio Amsterdam) in het kader van de Meldregeling vermoeden misstand
– Secretaris bestuur van de Stichting Ons Amsterdam
– Actief binnen landelijke werkgroep Justitie D66
– Lid Raad van Toezicht van de Stichting Sportbedrijf Amsterdam Centrum
– Lid/voorzitter bestuur van de Vereniging(en) van eigenaars van ‘De Hoefsmidt’ in Amsterdam
– Lid Vereniging voor Media- en Communicatierecht
– Lid Vereniging voor Corporate Litigation
– Bestuurslid Praktizijns-Sociëteit
– Stichting Rimari voor Ondernemingskamer-functionarissen

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

 • docent beroepsopleiding advocaten; burgerlijk procesrecht
 • redactie van de Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak
 • voorzitter onderzoekscommissie bij Pantar (werk-leerbedrijf regio Amsterdam) in het kader van de Meldregeling vermoeden misstand
 • lid Raad van Toezicht van de Stichting Sportbedrijf Amsterdam Centrum
 • lid/voorzitter bestuur van de Vereniging(en) van eigenaars van ‘De Hoefsmidt’ in Amsterdam
 • secretaris bestuur van de Stichting Ons Amsterdam
 • Vereniging voor Media- en Communicatierecht
 • Vereniging voor Corporate Litigation
 • actief binnen landelijke werkgroep Justitie D66
 • bestuurslid Praktizijns-Sociëteit
 • rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
 • Stichting Rimari voor Ondernemingskamer-functionarissen