Jolien van Woudenberg

Daadkrachtig, empathisch, energiek en doortastend. Geniet van haar werk. Streeft naar praktische oplossingen. Behartigt belangen in uiteenlopende contractuele geschillen, is specialist in vennootschapsrechtelijke kwesties in verband met onder meer bestuurdersaansprakelijkheid. Geeft juridische bijstand bij onrechtmatige publicaties en andere privacy gerelateerde zaken. Wordt geregeld benoemd door de Ondernemingskamer als onderzoeker, bindend adviseur, bestuurder en beheerder van aandelen. Actief als rechter-plaatsvervanger. Onderwijst procesrecht aan andere advocaten.

Legal 500 2023 over Jolien:
Following the arrival of Jolien van Woudenberg in 2021, Höcker Advocaten‘s dispute resolution practice represents clients in media and public interest disputes and class action settlements. Clients says: "I work closely with Jolien van Woudenberg in the field of corporate litigation and appointments in the Enterprise Chamber of the court of appeal. She is very experienced and does not overcomplicate matters. In the field of corporate litigation there are not many lawyers that are as hands on as she is."
"Jolien van Woudenberg is sharp, strict if needed but only when it helps to bring a solution. She is very solution driven. Straightforward and transparent qualities are what makes working with her in these cases very constructive and successful."
"Jolien van Woudenberg has a strong character but no ego."

Contact met Jolien
social

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

– Docent beroepsopleiding advocaten; burgerlijk procesrecht
– Redactie van de Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak
– Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland
– Voorzitter onderzoekscommissie bij Pantar (werk-leerbedrijf regio Amsterdam) in het kader van de Meldregeling vermoeden misstand
– Secretaris bestuur van de Stichting Ons Amsterdam
– Actief binnen landelijke werkgroep Justitie D66
– Lid Raad van Toezicht van de Stichting Sportbedrijf Amsterdam Centrum
– Lid/voorzitter bestuur van de Vereniging(en) van eigenaars van ‘De Hoefsmidt’ in Amsterdam
– Lid Vereniging voor Media- en Communicatierecht
– Lid Vereniging voor Corporate Litigation
– Bestuurslid Praktizijns-Sociëteit
– Stichting Rimari voor Ondernemingskamer-functionarissen