Herman Doeleman

Medeoprichter van Höcker Advocaten. Oud-deken van de Amsterdamse orde van advocaten. Was tientallen jaren bestuurlijk actief in culturele wereld, veelal als voorzitter, Meer dan vijfenveertig jaar ervaring in de advocatuur waarvan ruim vijfentwintig jaar als mediator.

Wordt ingeschakeld bij complexe geschillen zoals mislukte aandelentransacties, ruzies tussen aandeelhouders en geschillen binnen samenwerkingsverbanden van professionals (ziekenhuizen, medisch specialisten, juridische dienstverleners). Wordt ook regelmatig door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam ingeschakeld als functionaris (onderzoeker, bestuurder, commissaris, beheerder van aandelen).

Rogier Duk, alom geroemd advocaat, in een interview over zijn lange loopbaan als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en later bij BarentsKrans over de mediator Herman Doeleman: "[...] die heeft iets van een toverformule waardoor vrijwel alle zaken slagen. Ik denk dat het in wezen zo is dat hij de sfeer creëert waarin partijen gaan inzien dat ze er beter aan doen het samen eens te worden".

Contact met Herman
social

Lidmaatschappen/nevenfuncties (selectie)
– ZAM, specialisatievereniging van zakelijke mediators
– rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Amsterdam 1983 – 2016;
– raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam 1991 – 2016;
– regelmatig werkzaam als onderzoeker, bestuurder, commissaris, beheerder van aandelen benoemd door de Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam;
– arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam sedert 1992;
– oud-deken orde van advocaten Amsterdam;

Voor een uitgebreid profiel van Herman klik hier. Zijn curriculum vitae vindt u hier.