Herman Doeleman

Medeoprichter van Höcker Advocaten. Meer dan veertig jaar ervaring in de advocatuur en meer dan twintig jaar ervaring als mediator. Oud-deken van de Amsterdamse orde. Kan goed mensen lezen en als mediator vanuit ervaring sturend optreden.

Wordt ingeschakeld bij complexe geschillen zoals mislukte aandelentransacties, ruzies tussen aandeelhouders en geschillen binnen samenwerkingsverbanden van professionals (medisch specialisten, juridische dienstverleners). Wordt ook regelmatig door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam ingeschakeld als functionaris (onderzoeker, bestuurder, commissaris).

Contact met Herman
social

Lidmaatschappen/nevenfuncties (selectie)
– ZAM, specialisatievereniging van zakelijke mediators
– rechter-plaatsvervanger in de rechtbank te Amsterdam 1983 – 2016;
– raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam 1991 – 2016;
– regelmatig werkzaam als onderzoeker, bestuurder en commissaris benoemd door de Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam;
– arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam sedert 1992;
– oud-deken orde van advocaten Amsterdam;

Klik hier voor een uitgebreid profiel van Herman.