Geschillenbeslechting

Het kan gebeuren dat u er samen niet helemaal uitkomt. U kunt dan procederen, mediëren of een geschil in arbitrage laten beslissen. Samen kijken wij met u wat de meest geschikte en gewenste weg is, om vervolgens samen die weg te bewandelen.

Als het nodig is om snel en efficiënt uw recht te handhaven, dan is een proces waarschijnlijk de beste manier op een geschil te beslechten. Wij adviseren in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en intellectueel eigendom en wij procederen.

 

Onze specialisten

Er zijn echter tal van geschillen die beter, goedkoper, sneller en duurzaam kunnen worden opgelost door mediation. Onder leiding van onze onpartijdige en onafhankelijke mediator onderhandelen partijen over de oplossing van hun geschil. De bereikte oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Daar komt geen rechter aan te pas. Wij vinden dat mediëren meer is dan alleen faciliteren. Als het nodig is zetten wij een stempel op het onderhandelingsproces. Met de belangen van de partijen scherp in het vizier, helpen wij de partijen om out of the box te denken en de onderhandelingsruimte te vergroten.

Het is ook mogelijk om via arbitrage of bindend advies een onpartijdige derde partij te laten beslissen. Hoewel hier ook geen rechter aan te pas komt, hebben arbitrage en bindend advies het karakter van rechtspraak. De beslissing heeft rechtskracht en nakoming kan worden afgedwongen.

Soms hebben partijen behoefte aan een onafhankelijke en onpartijdige gespreksleider, zonder zich er op voorhand aan te binden. Wij laten dan als procesbegeleider weten wat volgens ons de redelijke oplossing is van een geschil.