22 december 2023 - Marijn Kingma

Satellietdoorgifte, het territorialiteitsbeginsel en de licentiepraktijk: noot bij AKM/Canal+

Marijn Kingma schreef voor het decembernummer van het tijdschrift Auteursrecht een noot bij het arrest AKM/Canal+ van het Europese Hof van Justitie. Deze zaak gaat over de verkoop van satellietpakketten door Canal+ in andere EU-lidstaten dan het land van oorsprong. Het Europese Hof beoordeelt of Canal+ zelf toestemming nodig heeft voor haar handelingen, en zo ja, in welk land die toestemming moet worden verkregen. Het Hof hecht daarbij veel waarde aan de wens grensoverschrijdende uitzendingen te vergemakkelijken, maar de vraag is of dat met dit arrest is gelukt. Het arrest met daaronder de noot van Marijn is hier te lezen.