26 januari 2024 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Mediation verplicht"

De Open Universiteit te Heerlen ligt geruime tijd in de clinch met een van de medewerkers, een Beheerder ICT. Hij is sinds 2010 in dienst en de problemen starten rond 2020. Het werk verandert, de functie ook en dat leidt tot discussie. Hij valt in augustus 2022 uit. Na overleg komen partijen een vaststellingsovereenkomst overeen in januari 2023. Probleem opgelost? Helaas voor de Open Universiteit is dat niet het geval. De werknemer maakt namelijk gebruik van zijn bedenktermijn om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden.

Het gaat van kwaad naar erger. De werknemer stelt dat hij nog steeds ziek is, en op 1 maart 2023 heeft hij een afspraak bij de bedrijfsarts. Die constateert dat sprake is van werkgerelateerde problematiek en adviseert om ‘mediation te overwegen’. Dat gebeurt niet. Eind maart informeert de werknemer de Open Universiteit dat zijn vertrouwen in de organisatie tot een dieptepunt is gedaald en hij wil weer in overleg over een vaststellingsovereenkomst. Na twee maanden onderhandelen concluderen partijen dat ze er niet uitkomen. Begrijpelijkerwijs stelt de Open Universiteit zich op het standpunt dat de werknemer weer moet re-integreren. Die steekt daar een stokje voor, althans stelt dat er eerst mediation moet komen en dat hij slechts in het tweede spoor wil re-integreren. Een gesprek met de werkgever wil hij niet aangaan, en hij komt tot drie keer toe niet opdagen.

De Open Universiteit is er wel klaar mee en stelt dat zijn loon stopgezet wordt als hij niet bereid is om het gesprek aan te gaan. De Open Universiteit meent dat de werknemer zijn verplichtingen tijdens ziekte niet nakomt. Uiteraard is hij het daar mee oneens. Beide partijen verzoeken het UWV om een zogenoemd Deskundigenoordeel. Helaas voor de Open Universiteit stelt het UWV onomwonden dat eerst mediation beproefd had moeten worden, met als gevolg dat werkgevers doorgaans zelf concluderen dat de loonsanctie onterecht is opgelegd.

De Open Universiteit houdt echter stug vol en stelt zich op het standpunt het niet eens te zijn met het deskundigenoordeel en houdt loonstaking in tact. Partijen treffen elkaar bij de rechtbank Limburg en ook bij de rechter vangt de Open Universiteit bot. De loonstaking was onterecht, van de werknemer kon niet verwacht worden te starten met re-integreren voordat mediation was beproefd.

Een advies tot mediation is niet (altijd) vrijblijvend – wees daarvan bewust.

Lees de volledige uitspraak hier.