26 april 2024 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Vordering om aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof op te mogen nemen wordt toegewezen"

De tijd dat partners zich binnen twee dagen na de geboorte van hun kind weer bij de baas moeten melden is voorbij. Inmiddels hebben partners recht op zes weken betaald (aanvullend) geboorteverlof en negen weken betaald ouderschapsverlof. In de, althans bij mij bekende, eerste uitspraak over het recht op (aanvullend) geboorteverlof bevestigt de rechtbank Midden-Nederland de zeer strenge eisen die gelden voor werkgevers om een verzoek tot het opnemen van (aanvullend) geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof te weigeren. Wat speelde er?

Een werknemer maakt in september en december 2023 mondeling en vervolgens op 3 januari, 1 en 22 februari 2024 kenbaar van zijn verlofrechten gebruik te willen maken. Hij wenste in ieder geval zes weken (aanvullend) geboorteverlof voor zijn volledige arbeidsduur op te nemen en aansluitend twee weken betaald ouderschapsverlof. Werkgever verleent slechts vier weken (aanvullend) geboorteverlof en wijst het overige af. Na de vier weken wordt de werknemer weer op de werkvloer verwacht.

Werkgever beroept zich op een zwaarwegend bedrijfsbelang. De afwezigheid van de werknemer kan niet door de eigen werknemers worden opgevangen. Werkgever zou (dure) inhuurkrachten moeten aannemen, hetgeen weer onmogelijk is vanwege de inwerktijd. De rechter fileert de onderbouwing van de werkgever en concludeert dat onvoldoende is gebleken dat werkgever ‘voor een onmogelijke opgaaf staat’. De rechter oordeelt dat sprake moet zijn van een ‘uitzonderlijke situatie voor de werkgever die voor ontwrichting (!) van de bedrijfsvoering zorgt’. Dat is een hele hoge lat voor een werkgever.

De advocaat van de werkgever verzucht nog ter zitting: “Hoe moet zij haar belang dan aannemelijk maken?’. Dat had ‘ie beter niet kunnen doen. De rechter draait de vraag om en stelt:  “Juist dat dilemma geeft wel aan hoe zwaarwegend het bedrijfsbelang eigenlijk moet zijn en hoe zwaar het wettelijk recht van een werknemer weegt in deze situatie“.

De uitbreiding van de verlofrechten van partners zal wellicht ook meer rechtszaken over het onderwerp tot gevolg hebben. Een wijze les voor werkgevers is dat je beter kan proberen tot onderlinge overeenstemming te komen, dan het op een procedure aan te laten komen.

Lees de volledige uitspraak hier.