30 mei 2024 - Dorien Besse

Wat als een werknemer liegt of zwijgt over zijn arbeidsverleden?

Het is voor een werkgever van belang om te weten wat een potentiële nieuwe werknemer in huis heeft. De werkgever mag daarom tijdens de sollicitatie vragen stellen over vorige dienstverbanden en hoe deze ten einde zijn gekomen. Ook over de inhoud van het cv mag een werkgever doorvragen. De sollicitant is ook verplicht om hier eerlijk antwoord op te geven. Maar het komt soms voor dat een sollicitant liegt of zwijgt over zijn arbeidsverleden. Wat kan je als werkgever doen als je erachter komt dat een werknemer heeft gelogen of belangrijke informatie heeft verzwegen?

In deze blog bespreek ik twee uitspraken: in de ene uitspraak gaat het over het verzwijgen van een ontslag op staande voet bij een vorige werkgever. In de andere gaat het over een werknemer die over zijn opleiding en werkervaring heeft gelogen. Bij beide uitspraken bespreek ik ook wat de rechter oordeelde over het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst.

Het verzwijgen van een ontslag op staande voet

Recentelijk oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat er sprake was van voldoende grond voor ontslag, omdat een werknemer zijn arbeidsverleden had verzwegen. Nadat werkgever tijdens het sollicitatiegesprek had gevraagd of werknemer iets te melden had dat voor werkgever van belang zou kunnen zijn, had de werknemer daarop ontkennend geantwoord. Ten onrechte, want werknemer had tijdens zijn sollicitatie een conflict met zijn vorige werkgever over het verrichten van nevenactiviteiten waardoor hij (rechtsgeldig) op staande voet was ontslagen. Vervolgens verklaarde werknemer leugenachtig dat hij tijdens het sollicitatiegesprek niet bekend was met de door zijn vorige werkgever verweten gedragingen. Dit wist hij echter wel. Toen werkgever hierachter kwam besloot hij de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De rechter was het met werkgever eens dat een verstoorde arbeidsverhouding was ontstaan en van werkgever niet verlangd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Werknemer liegt op zijn cv

In de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden werd werknemer op staande voet ontslagen omdat hij op zijn cv had gelogen over zijn opleiding en referenties. Werkgever had een vacature geplaatst waarin enkele vereisten stonden met betrekking tot opleiding en werkervaring binnen de ICT. Werknemer noemde in zijn cv onder het kopje “Opleiding” de hbo-opleiding die voor de functie was vereist en verwees onder het kopje “Werkervaring” naar zijn website waarop een aantal referenties stonden vermeld . Werknemer trad na de sollicitatieprocedure voor bepaalde tijd in dienst bij werkgever. Werkgever vraagt gedurende het dienstverband aan werknemer of hij bewijs kan sturen van de afgeronde opleidingen en werkervaring, zoals hij die had opgenomen in zijn cv. Werknemer stuurt geen bewijsstukken op, ook niet na herhaaldelijke verzoeken van werkgever. Het blijkt dat werknemer referenties op zijn website heeft gezet die niet van hem waren. Werkgever besluit werknemer op staande voet te ontslaan.

Het hof oordeelt als volgt. De werknemer heeft met zijn cv de suggestie gewekt dat hij de hbo-opleiding heeft afgerond. Een cv is een kerndocument waarop werkgever in goed vertrouwen mag afgaan. In dit geval mocht werkgever er dus van uitgaan dat werknemer het hbo-diploma had verkregen. Een afgeronde hbo-/wo-opleiding was, gelet op de vacature, een vereiste voor de functie en leverde een dringende reden voor ontslag op staande voet nu bleek dat werknemer hier niet over beschikte. Dat zou anders hebben gelegen als werknemer in één van de gesprekken had gezegd dat hij geen afgeronde hbo-opleiding had en werkgever daarvan geen punt had gemaakt. Het hof vond het voldoende bewezen dat werkgever tijdens de sollicitatie had gevraagd of de hbo-opleiding was afgerond en werknemer bewust niet eerlijk was geweest over het wel of niet afronden daarvan. Ook de referenties waren essentieel voor het vervullen van de functie en het hof oordeelde dat werkgever mocht aannemen dat de referenties daadwerkelijk van werknemer waren. Het hof oordeelt dat er voldoende dringende reden was voor een ontslag op staande voet.

Conclusie

Wat betreft het arbeidsverleden van een sollicitant heeft een werkgever behoorlijk wat vrijheid om door te vragen. Hoewel het cv een kerndocument is waarop de werkgever in goed vertrouwen mag afgaan, is het aan te raden om hier ook op door te vragen. Mocht uiteindelijk blijken dat een werknemer tijdens de sollicitatie onjuiste informatie heeft versteekt of heeft gelogen, dan kan de rechter dit voldoende ernstig vinden voor een ontslag op staande voet. Let ten slotte op vragen over gezondheid, zwangerschap en/of een kinderwens. Deze zijn vrijwel altijd uit den boze. Meer lezen over vragen naar de gezondheid van een sollicitant? Lees dan de blog van mijn collega Ilse van Aert.