23 april 2024 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Ontslag op staande voet vanwege bericht op Facebook"

Onze samenwerking met JINC betekent dat wij twee tot drie keer per jaar een Bliksemstage organiseren voor leerlingen van groep 7/8. Hoogtepunt van de stage is de rechtszaak; de leerlingen bepleiten de zaak voor een rechter. Onderwerp van de casus is een ontslag op staande voet bij AH vanwege het plaatsen van een bericht op Facebook door AH-medewerker Henk. Dat de casus niet volledig uit de lucht gegrepen is, bleek in een deze week gepubliceerde uitspraak. Wat speelde er?

De werknemer plaatst voor de derde keer een negatief bericht op Facebook over zijn werkgever. “Werkse ik wordt betaald shijt aan ze kankeren [werkgever] schaam je rot”. Niet chique. De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. Zou moeten kunnen toch? Het was niet de eerste keer en de werknemer was al gewaarschuwd voor de eerdere gedragingen.

De kantonrechter te Almere oordeelt anders. De werknemer was namelijk arbeidsongeschikt, en het was aannemelijk dat de arbeidsongeschiktheid voortkwam uit psychische klachten. De werknemer was enkele maanden daarvoor nog gedwongen opgenomen. Het was de werkgever bekend dat de stressvolle situatie op werk kon zorgen voor een verslechtering van zijn medische situatie. In plaats van een ontslag op staande voet had de werkgever met de werknemer in gesprek moeten gaan over zijn boosheid en frustraties en ze hadden wellicht afspraken kunnen maken over het gebruik van de social media door de werknemer. De rechter woog ook nog mee dat de werknemer een Facebook account gebruikte onder een andere naam. Weliswaar zaten er ook enkele collega’s in zijn contactenlijst, maar die waren op de hoogte van de medische situatie van de werknemer.

De werkgever heeft de persoonlijke (medische) situatie van de werknemer onvoldoende mee laten wegen in het opleggen van de sanctie, aldus de rechter, en het ontslag op staande voet wordt vernietigd. De werkgever vangt ook bot in zijn ontbindingsverzoek. De werknemer blijft in dienst en de re-integratie moet weer hervat worden.

Lees de volledige uitspraak hier.