3 mei 2024 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Werken in ploegendienst is geen arbeidsvoorwaarde"

Mitsubishi besluit om het aantal productielijnen waaraan in ploegendienst wordt gewerkt terug te brengen, om daarmee te besparen op de ploegentoeslag. Als gevolg van het besluit informeert Mitsubishi vijftien medewerkers dat zij per 1 december 2022 in dagdiensten zullen werken en dat hun ploegentoeslag – na een overgangsperiode – komt te vervallen. In ieder geval twee medewerkers zijn het niet met dit besluit eens. Zij stellen zich op het standpunt dat het werken in een drieploegendienst een arbeidsvoorwaarde is die niet eenzijdig gewijzigd mag worden door Mitsubishi. De betreffende medewerkers werken sinds resp. 2014 en 2015 voor Mitsubishi en hebben altijd in ploegendienst gewerkt. De toeslag voor beide werknemers bedroeg 21% van het brutoloon. Onduidelijk is of de medewerkers ook pensioen over de toeslag ontvingen.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat geen sprake is van een arbeidsvoorwaarde. In de arbeidsovereenkomst staat niet vermeld dat de medewerkers in dienst zijn als productiemedewerker in ploegendienst. Het Hof vervolgt dat de ploegentoeslag niet vermeld staat als ‘vast onderdeel van het bruto maandsalaris’, maar als ‘optioneel’; de ploegentoeslag is verschuldigd als (!) in ploegendienst wordt gewerkt. Ook staat er dat het rooster, na overleg, kan worden aangepast. Volgens het Hof is geen sprake van een overeengekomen arbeidsvoorwaarde voor de ploegendienst- en toeslag.

De onderbouwing overtuigt (mij) niet. De ploegentoeslag is onderdeel van de arbeidsovereenkomst en de mogelijkheid tot wijziging van een rooster lijkt mij primair beperkt tot het aanpassen van de werktijden en niet zo zeer op het eenzijdig wijzigen van een drieploegendienst (met 21% toeslag) naar een dagdienst (zonder toeslag). Het Hof gaat een stap verder en stelt – aan de hand van de criteria uit het Pontmeyer-arrest – dat ook geen sprake is van een verworven recht. Als klap op de vuurpijl, en volledig ten overvloede, stelt het Hof ook nog eens vast dat Mitsubishi een zwaarwichtig belang had voor aanpassing van de drieploegendienst naar een dagdienst voor de medewerkers.

Driewerf hoezee voor Mitsubishi!

Lees hier de volledige uitspraak.