4 februari 2019 - Filmportret winnaar Cruquius penning 2019: Koos van den Berg

Filmportret winnaar Cruquius penning 2019: Koos van den Berg

Koos van den Berg, winnaar van de Cruquius penning 2019. Hij staat als advocaat aan de basis van de Urgenda Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Hof de uitspraak van de Klimaatzaak uit 2015: de Staat moet de burgers beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990.

John de Zwart van Nonsuchmedia maakte een filmportret van hem. Tijdens de uitreiking op 30 januari gaf Koos van den Berg een lezing. Deze kunt hier lezen.