2 november 2020 - Implementatie van artikel 17 DSM richtlijn – hot topics

Implementatie van artikel 17 DSM richtlijn - hot topics

Jacqueline Seignette sprak op 30 oktober 2020 tijdens een webinar van de Vereniging voor Auteursrecht over de implementatie van artikel 17 DSM richtlijn, de bepaling waarmee de Europese wetgever beoogt om rechthebbenden beter in staat te stellen om een passende vergoeding te verkrijgen voor het gebruik van hun content op platforms als YouTube, Instagram, Facebook en Tiktok. Jacqueline bespreekt het Nederlandse wetsvoorstel en de visie die de Europese Commissie eerder dit jaar publiceerde over de wijze waarop de lidstaten artikel 17 zouden moeten implementeren. Ook bespreekt zij hoe de klachtenprocedure van artikel 17 lid 9 zou kunnen worden vormgegeven om te zorgen dat er effectief en snel wordt gereageerd als een gebruiker vindt dat zijn upload ten onrechte door het platform is geblokkeerd.

De presentatie bekijkt u hier