24 oktober 2022 - Marnix van den Bergh

Marnix benoemd tot plv. lid Raad van Discipline

Marnix van den Bergh is per 1 oktober benoemd als plv. lid van de Raad van Discipline in het arrondissement Amsterdam. De Raad van Discipline is een bij de wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die kantoor houden in de arrondissementen Noord Holland en Amsterdam.