23 februari 2016 - Perikelen rondom de aanzegverplichting

Perikelen rondom de aanzegverplichting

U bent in loondienst. Na een druk voorjaar bent u aan het genieten van een welverdiende vakantie in Kaapverdië. Geheel opgeladen keert u eind augustus terug. Bij terugkomst treft u een brief op de mat aan waarin staat dat uw arbeidsovereenkomst, die op 11 september afloopt, niet wordt verlengd. Kan dat zomaar?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt toch ‘gewoon’ af? Jazeker. Maar sinds 1 januari 2015 geldt een zogenoemde ‘aanzegverplichting’ voor werkgevers. Uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst dient een werkgever de werknemer schriftelijk te informeren over de vraag of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, en zo ja, onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt. Dit is één van de nieuwe verplichtingen voor werkgevers die voortvloeien uit de Wet Werk en Zekerheid. Wat zijn de gevolgen als deze aanzegging niet of niet tijdig plaatsvindt? Wat kan een werknemer ondernemen die net van vakantie terugkomt en dan pas een aanzeggingsbrief aantreft?

Vakantie?

De inleiding van deze column is niet zonder reden gekozen. Een werknemer van Trigion bevond zich in precies die situatie. Zijn stelling was: dit was mijn derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, en door de niet-tijdige aanzegging is deze automatisch veranderd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast heb ik recht op een boete wegens het niet tijdig aanzeggen. Trigion wist immers dat ik op vakantie was, en heeft de brief naar mijn huisadres gestuurd. En als mijn redenering rondom de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geen stand houdt, heb ik nog altijd recht op de transitievergoeding. Deze zaak is eind 2015 door de werknemer voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Pakt anders uit

Eén en ander pakte voor de werknemer niet geheel uit zoals hij wilde. De rechtbank stelde weliswaar vast dat de werkgever een aanzegverplichting had, maar daar hield het voor de werknemer wel zo’n beetje op. De werkgever had de aanzegbrief namelijk wel tijdig naar het huisadres van de werknemer verzonden, namelijk op 30 juli 2015. Dat de werknemer op dat moment op vakantie was, kwam voor zijn rekening, aldus de rechtbank. Hij had immers zijn post kunnen laten waarnemen tijdens zijn vakantie. De arbeidsovereenkomst liep dus af op 11 september 2015 en er was geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Voorts was de aanzegboete (berekend naar het aantal dagen dat te laat is aangezegd, gemaximeerd op een maandloon) niet verschuldigd.  De werknemer kreeg op één punt wél gelijk: Trigion had de transitievergoeding lopende de procedure betaald en had bovendien € 17,90 bruto te weinig betaald. De werknemer had daarom recht op dit verschil alsook een klein bedrag aan wettelijke rente.  Daar stond tegenover dat de werknemer in de proceskosten van 500 euro werd veroordeeld.

Hoe wel?

Binnen het arbeidsrecht geldt een hoge regeldichtheid, zeker met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid. Werkgevers stellen vaak de vraag “Doe ik het wel goed?”. Zij zullen opgelucht zijn dat ze een aanzegbrief in principe naar het huisadres van de werknemer kunnen sturen, ook al is hij of zij afwezig wegens vakantie. Ze doen er wel goed aan dit per aangetekende post te doen. Overigens heeft de rechtbank te Amsterdam een aantal maanden geleden een aanzegging per ´whatsapp´ goedgekeurd. Bij twijfel of de brief aan het juiste adres is bezorgd, kan dan alsnog een ´appje´ worden gestuurd. Om aan te kunnen tonen dat de werknemer het bericht heeft gelezen, moeten er wel twee blauwe vinkjes bij het bericht staan. Dit artikel is gepubliceerd in Recreatie & Toerisme, februari 2016.