De arbeidsrechtelijke gevolgen van de Coronacrisis deel II: Webinar ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)’

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Een historische maatregel die weergeeft hoe groot de impact van het coronavirus is op onze samenleving als geheel.

Dat brengt vragen met zich mee: Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid? Wat verandert er ten opzichte van de Werktijdverkorting? Voor wie is de regeling bedoeld? Welk loonbegrip wordt gehanteerd? Hoe wordt de loonsom berekend? Hoe wordt de omzetdaling berekend? En binnen concerns? Hoe werkt de NOW bij flexibele contracten? Proeftijdontslag en reeds lopende reorganisaties versus ontslagverbod tijdens de NOW?

Höcker Advocaten nodigt u graag uit voor een webinar over de NOW en hoe die er in de praktijk uitziet.

Wat?

Waar?

Wanneer?       

Hoe laat?

Hoe?

Kosten?          

Webinar ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)’

Vanaf je (thuis)werkplek

Donderdag 2 april

Aanvang 09.00 uur of 13.00 uur

Met gebruik van de webapplicatie zoom.us

Nee