De arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis deel IV:  Webinar ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) -   de Tweede termijn’

Vanwege de aanhoudende economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een tweede termijn voor de inmiddels bekende Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De uitgewerkte regeling van de NOW voor de tweede termijn is inmiddels bekend. Dat brengt vragen met zich mee. Wat is de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid? Welke voorwaarden zijn aan de steunmaatregel verbonden? Wat zijn de verschillen met het eerste pakket? Is de ontslagboete inderdaad verdwenen? Hoe wordt de omzetdaling berekend?  En binnen concerns? Wordt scholing verplicht?Hoe zit het met de verlenging van de overige steunmaatregelen (o.a. TOZO & TOGS/TVLMKB)?

 

Höcker Advocaten nodigt u graag uit voor een webinar over dit tweede pakket van de NOW en hoe die er in de praktijk uitziet.

De arbeidsrechtelijke gevolgen van de coronacrisis deel IV:  Webinar ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) -   de Tweede termijn’

Wat?

Waar?
Wanneer?
Hoe laat?
Hoe?
Wie?
Kosten?

Webinar ‘Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – de Tweede termijn’
Vanaf je (thuis)werkplek
Dinsdag 26 mei 2020
Aanvang 09:00 uur of 13.00 uur 
Met gebruik van de applicatie Zoom (zoom.us)
Uw vaste hosts Martyn Top en Mick Hurks
Geen