17 mei 2016 - In the picture: Wet DBA

In the picture: Wet DBA

Op 1 mei jl. is de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) ingegaan. Een vrijwaring vooraf, zoals de VAR (verklaring arbeidsrelatie) dat in het verleden deed, is geen mogelijkheid meer. Per sector wordt een zogenaamde modelovereenkomst ontworpen; een standaard, door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst.Een model-overeenkomst biedt zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) en opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.Skål Amsterdam-Haarlem (International Association of Travel and Tourism Professionals) wil zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers op de hoogte te brengen van alle ins and outs over deze, door velen als dramatisch omschreven, wijziging, en heeft Martyn Top van onze sectie Arbeidsrecht, gevraagd haar leden, samen met een fiscalist, bij te praten over de nieuwe stand van zaken.Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.