10 april 2015 - Vier veel gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten

Vier veel gemaakte fouten in arbeidsovereenkomsten

In de praktijk worden er veel fouten gemaakt in arbeidsovereenkomsten. Ik licht hieronder vier veel gemaakte fouten toe, en doe een aantal suggesties om die fouten te vermijden en de inhoud van de arbeidsovereenkomst te versterken.

Het 'vergeten' van een eenzijdig wijzigingsbeding

In de praktijk kiezen werkgevers er vaak voor om in geval van een slechte financiële situatie over te gaan tot individuele ontslagen of een reorganisatie. Soms wordt een aanpassing van salaris overwogen. De casus van V&D bevestigt maar weer eens dat dat niet zomaar kan, ook niet als er een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Maar gelukkig zijn er voldoende voorbeelden uit de praktijk op basis waarvan een aanpassing van een bonusregeling of secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals een leaseregeling) door toepassing van een eenzijdig wijzigingsbeding wel kon worden doorgevoerd. Neem zo’n beding op. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Een fout in het boetebeding 

Vele arbeidsovereenkomsten bepalen dat een werkgever bij overtreding van het geheimhoudingsbeding zowel een boete als volledige schadevergoeding van een werknemer kan vorderen. De gedachte hierbij is natuurlijk dat niet elke schending dezelfde (financiële) gevolgen heeft. En soms is de schade niet zo makkelijk aan te tonen. Dan is het prettig om terug te vallen op een boete. Maar zorg er wel voor dat de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werkgever de boete kan vorderen of, in plaats daarvan, schadevergoeding te vorderen. Als er staat dat het de werkgever vrijstaat om beide te vorderen, is het boetebeding nietig – dat wil in feite zeggen: niet van toepassing. De correcte formulering van het boetebeding is iets dat niet op de radar van alle werkgevers staat maar wat ontzettend belangrijk is om het boetebeding ook daadwerkelijk te kunnen toepassen.

Vakantiedagen laten vervallen als ze niet worden opgenomen

Dit klinkt aanlokkelijk, omdat op deze manier werknemers worden gestimuleerd om vakantiedagen op te nemen. Helaas – dit is een niet toegestane afspraak. De wettelijke niet-opgenomen vakantiedagen komen overigens in principe 6 maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd, te vervallen. Deze regel is begin 2012 ingevoerd. Wilt u nog meer zekerheid dat vakantiedagen komen te vervallen, althans dat vakantietegoeden enigszins binnen de perken blijven? Neem dan op dat na overleg met de werknemer maximaal een (beperkt) aantal vakantiedagen kunnen worden vastgesteld door de werkgeve

Een concurrentiebeding onvoldoende (of helemaal niet) motiveren

Met stip op deze plaats binnengekomen, moet ik erbij zeggen. Sinds 1 januari 2015 kan een concurrentiebeding (en een relatiebeding, dat in de praktijk wordt beschouwd als een vorm van een concurrentiebeding) enkel worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd indien de werkgever daar een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang voor heeft. Dat belang moet worden uiteengezet in de arbeidsovereenkomst. Voorwaar geen gemakkelijke opgave. De oplossing is maatwerk. Bedenk goed welke functionarissen binnen de onderneming gebonden zouden moeten zijn aan een non-concurrentiebeding en waarom. Probeer dat zo gedetailleerd mogelijk onder woorden te brengen. Let op: het is maatwerk. Een copy-paste uit een contract van een relatie zal u waarschijnlijk niet veel verder helpen.Vier veel gemaakte fouten en vier manieren om deze te voorkomen. Hopelijk heeft u er iets aan.