15 juli 2022 - Consultatie voorontwerp auteurscontractenrecht

Consultatie voorontwerp auteurscontractenrecht

De regering is voornemens het auteurscontractenrecht te wijzigen om de positie van makers verder te verbeteren. Het veld is inmiddels geconsulteerd over een ontwerptekst voor het wetsvoorstel. Jacqueline Seignette besprak dit voorontwerp voor het tijdschrift IER. Lees het artikel hier