22 juli 2022 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Wel of geen fishing expedition?"

Het leveren van bewijs ter onderbouwing van bijvoorbeeld een ontslagzaak is soms een ingewikkelde kwestie. Hoe bewijst een werkgever dat een werknemer nevenwerkzaamheden verricht tijdens arbeidsongeschiktheid of (onder werktijd) fraudeert? In twee zaken deze week beoordelen rechters of het monitoren van een zakelijk e-mailaccount en de inzet van bedrijfsrecherche voldoen aan het vereiste van proportionaliteit. Was het middel proportioneel ten opzichte van de schending van het recht op privacy van de werknemer? Of is sprake geweest van een fishing expedition (met bijvangst)?

De eerste zaak betreft een kwestie bij ING. Op basis van een anonieme melding verdenkt ING de werknemer van (onder meer) witwassen. Al eerder bleken over de werknemer vragen gesteld te zijn door het OM en een andere overheidsinstantie. ING besluit het zakelijke e-mailaccount te doorzoeken en constateert (onder meer) dat de werknemer diverse nevenwerkzaamheden verricht die hij niet had gemeld. Het Hof wil weten of ING een ‘redelijke verdenking’ had om de zakelijk e-mailaccount te doorzoeken. Hiervoor moeten getuigen worden gehoord. Mogelijk voldoet het doorzoeken namelijk niet aan de vereiste proportionaliteit en is er sprake geweest van bijvangst tijdens een fishing expedition. Het is nog even zweten voor ING of het bewijs toegelaten zal worden.

De tweede zaak betreft een werknemer van schoonmaakbedrijf Van Adrichem die zich beroept op een fishing expedition door haar werkgever met de inzet van een recherchebureau om camerabeelden van haar te maken. Werknemer was (vermeend) arbeidsongeschikt vanwege pijn aan haar been. Uit de camerabeelden blijkt ze echter vrolijk lopend door het leven te gaan. Dit verhoudt zich niet met de richting werkgever gepretendeerde klachten. De camerabeelden van het recherchebureau leveren het benodigde bewijs op. De rechter acht voldoende aannemelijk dat de werkgever het bewijs niet op andere wijze kon leveren. De inzet van het recherchebureau was proportioneel en de camerabeelden worden toegelaten als bewijs.

Bewijslevering; het is een uitdagende puzzel!

Lees de tussenuitspraak in de zaak ING hier
Lees de uitspraak in de zaak Van Adrichem hier