9 augustus 2017 - Collectieve stuiting aardbevingsschade Groningen

Collectieve stuiting aardbevingsschade Groningen

Op 16 augustus 2012 vond in Huizinge, Groningen, een grote aardbeving plaats die tot zeer veel en zeer ernstige schades aan gebouwen heeft geleid. De oorzaak was de gaswinning.

Bijna 5 jaar later hebben verreweg de meeste Groningers nog geen enkele schadevergoeding gezien. De Staat vindt dat de NAM dat moet regelen en de NAM zegt in zeer veel gevallen dat de schade niet door de gaswinning is veroorzaakt en weigert compensatie. Veel Groningers voelen zich in de steek gelaten maar kunnen geen kant meer op. Ze hebben recht op schadevergoeding maar krijgen het niet, en ze hebben de middelen niet om het op te nemen tegen de NAM.  De stress, de emoties, het gevoel van onveiligheid en de onrust zijn groot.

Als deze burgers niet uiterlijk op 16 augustus a.s. een schriftelijke aanmaning hebben gestuurd aan de NAM of de Staat waarin ze nakoming eisen van hun recht op schadevergoeding, kunnen ze helemaal niets meer eisen, want hun mogelijkheid om voor schadevergoeding naar de rechter te gaan is dan verjaard.  Veel Groningse gedupeerden weten dat niet.

De Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade vindt deze gang van zaken onverteerbaar.
Om deze gedupeerde Groningers te helpen heeft de Stichting aan Höcker advocaten gevraagd om vóór 16 augustus 2017  collectieve stuitingsbrieven op te stellen die er voor moeten zorgen dat van alle gedupeerde Groningers het recht op schadevergoeding niet verjaart.

De Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade is van mening dat zowel de Staat als de NAM als EBN aansprakelijk zijn voor de schade die door de gaswinning ontstaat.
Daarom heeft Höcker advocaten aan elk van deze partijen op 9 augustus 2017 een collectieve stuitingsbrief gestuurd. In elke brief wordt uitvoerig toegelicht waarom deze partijen volgens de Stichting aansprakelijk zijn.
De Stichting hoopt dat de Groningers daar hun voordeel mee kunnen doen.

De stuitingsbrieven van de Stichting aan de Staat en aan de NAM kunnen hier worden gelezen.