3 augustus 2017 - Een kostbare beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een kostbare beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In “Man in bonus”, “Een oprichtingsakte in het printbakje’  en ‘Non-concurrentiebeding in personeelshandboek?’ vertelde ik over Jacob, die gebrouilleerd raakt met zijn werkgever en vervolgens een eigen bedrijf start in advisering rondom e-commerce. Inmiddels zijn we enkele maanden verder. De zaken lopen goed. Al snel is Jacob toe aan het aannemen van personeel. Zijn eerste werknemer, Karel, neemt hij aan op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar. Het zijn drukke tijden en beide mannen maken lange dagen.

Ziekmelding

Halverwege de vierde maand van zijn dienstverband meldt Karel zich ziek.“Nee hè, niet nu….” verzucht Jacob. En hij grijpt naar zijn telefoon om Karel te bellen. Voicemail. Dan maar reageren op de e-mail van Karel: Karel, vervelend dat je ziek bent. Denk je dat je er morgen weer bent? We hebben nogal wat liggen zoals je weet. Groeten, Jacob.” Geen reactie. Enkele dagen later stuurt Karel nog een SMS met de mededeling dat hij zich nog steeds niet goed voelt. Jacob besluit de bedrijfsarts te betrekken. Nadat Karel op diens spreekuur is verschenen, krijgt Jacob een terugkoppeling.

 

“Wn ervaart een conflict met zijn leidinggevende. Werkdruk is te hoog volgens wn. Adviseer inzet van onpartijdige bemiddelaar”

 

Jacob besluit door te pakken en een aantal dagen later zit hij met Karel bij een mediator. Daar wordt duidelijk dat Karel ontevreden is met zijn salaris in relatie tot het aantal werkuren, hij moeite heeft met het kleine werkverband en de “botte” manier waarop Jacob hem aanstuurt. Jacob tracht het op te lossen door Karel opties op aandelen in het vooruitzicht te stellen. Maar dat ziet Karel niet zitten. Dat biedt geen oplossing voor de huidige situatie. Karel vindt ook dat Jacob enkel oog heeft voor zijn eigen belang. Al gauw gaat het gesprek over een exit en komt de arbeidsovereenkomst van Karel boven tafel.

Geen tussentijdse opzegmogelijkheid

Dan blijkt dat de arbeidsovereenkomst van Karel geen tussentijdse opzegmogelijkheid bevat. “Mijn advocaat zegt dat ik een groot risico loop met mijn WW” zegt Karel.  “Ik zou pas een uitkering kunnen krijgen per de oorspronkelijke einddatum.” Jacob fronst.  “Je hebt toch zo weer een andere baan?” Maar daar denkt Karel anders over. Hij wil de resterende looptijd van het contract uitbetaald zien, alsook betaling van 250 gemaakte overuren. Dat doet bij Jacob de deur dicht. “Dan maar geen deal. Ik zie je volgende week weer op kantoor.”

 

Gefrustreerd verlaat Jacob de mediation. De mediator had nog wel aangedrongen op een vervolggesprek, maar daar heeft Jacob geen trek in. Hij belt met zijn advocaat: “Kan ik Karel niet via de rechter ontslaan?” Zijn advocaat is sceptisch. “Tja, mits de rechter een redelijke grond aanneemt kan je er op rekenen dat je het hele contract moet uitbetalen. Was aan de orde in een recente uitspraak van de rechtbank Limburg. Waarom geef je die mediation niet nog een kans? En by the way, heb je de arbeidsovereenkomst gebruikt die ik je onlangs heb toegestuurd?” Jacob had een modelcontract van het internet geplukt. Dat had hij beter niet kunnen doen. In de arbeidsovereenkomst ontbrak een tussentijdse opzegmogelijkheid en dat bleek zeer nadelig voor zijn bedrijf uit te werken.

Tip

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient een tussentijds opzegbeding te bevatten. Het (mogelijk) nadeel daarvan is dat de werknemer ook tussentijds op kan zeggen; wanneer echter de werkgever de overeenkomst tussentijds wil beëindigen, is zo’n beding essentieel.