17 maart 2020 - Dienstverlening tijdens de coronacrisis

Dienstverlening tijdens de coronacrisis

Vanwege de ontstane situatie rond het COVID-19 virus en de maatregelen die de regering heeft genomen, berichten wij u graag als volgt.

Continuïteit dienstverlening
Wij nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. De gezondheid van onze collega’s, cliënten en relaties staat voorop. Dat betekent dat wij vanaf maandag 16 maart 2020, grotendeels op afstand werken. U zult daar in de praktijk weinig van merken. Onze werkomgeving is zodanig ingericht dat dit mogelijk is. Uw contactpersonen zijn, zoals u van ons gewend bent, bereikbaar op de telefoonnummers en e-mailadressen zoals vermeld op onze website. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat u de dienstverlening van ons ontvangt zoals u die van ons gewend bent.

Besprekingen
In de periode tot in ieder geval 1 juli 2020 zullen besprekingen zoveel als mogelijk niet op kantoor plaatsvinden. In overleg met betrokkenen wordt een passend alternatief gezocht, waarbij gedacht kan worden aan een videoconferentie.

Gerechtelijke procedures
U zult hebben vernomen dat alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges vanaf dinsdag 17 maart fysiek nog maar beperkt toegankelijk zijn. Rechtzaken die nog doorgang vinden, worden zoveel mogelijk op afstand en met digitale mogelijkheden uitgevoerd. Er wordt veel gedaan om ervoor te zorgen dat veel zaken toch door kunnen gaan. Daartoe zijn regels opgesteld. De laatste stand vanuit de rechtspraak is te vinden op: Maatregelen rechtspraak

Indien dit gevolgen heeft voor uw zaak, dan zult u daarover door uw advocaat worden geïnformeerd. Als u vragen heeft dan kun u uiteraard ook altijd contact opnemen met uw advocaat.

In de praktijk
Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit omtrent de juridische gevolgen van deze crisis en de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd.

U kunt met al uw vragen uiteraard terecht bij een van onze medewerkers, zij staan u graag bij!