17 maart 2020 - Martyn Top

Dienstverlening tijdens de coronacrisis

Vanwege de ontstane situatie rond het COVID-19 virus en de maatregelen die de regering heeft genomen, berichten wij u graag als volgt.

Continuïteit dienstverlening
Wij nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. De gezondheid van onze collega’s, cliënten en relaties staat voorop. Dat betekent dat wij vanaf maandag 16 maart 2020, grotendeels op afstand werken. U zult daar in de praktijk weinig van merken. Onze werkomgeving is zodanig ingericht dat dit mogelijk is. Uw contactpersonen zijn, zoals u van ons gewend bent, bereikbaar op de telefoonnummers en e-mailadressen zoals vermeld op onze website. Wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat u de dienstverlening van ons ontvangt zoals u die van ons gewend bent.

Besprekingen
In de periode tot in ieder geval 6 april 2020 zullen besprekingen zoveel als mogelijk niet op kantoor plaatsvinden. In overleg met betrokkenen wordt een passend alternatief gezocht, waarbij gedacht kan worden aan een videoconferentie.

Gerechtelijke procedures
U zult hebben vernomen dat alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges vanaf dinsdag 17 maart tot maandag 6 april 2020 zijn gesloten. Dat betekent dat enkel urgente procedures waarbij een bezoek aan een gerechtsgebouw is gepland, doorgang zullen vinden. Indien dit gevolgen heeft voor uw zaak, dan zult u daarover door uw advocaat worden geïnformeerd. De rechtspraak onderzoekt momenteel of schriftelijke procedures wel gewoon doorgang zullen vinden. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit inderdaad het geval is en houden de informatie hieromtrent in de gaten.

In de praktijk
Wij kunnen ons voorstellen dat u met vragen zit omtrent de juridische gevolgen van deze crisis en de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd.

U kunt met al uw vragen uiteraard terecht bij een van onze medewerkers, zij staan u graag bij!