28 juli 2023 - Mick Hurks

"Een fijne vakantie gewenst"

Voor een niet onaanzienlijk deel van de Nederlanders start de vakantie wellicht vandaag of staat de vakantie voor de komende weken op de planning. Deze uitspraak van de week kan dus ook geen ander thema hebben dan vakantie(dagen).

Een deze week gepubliceerde uitspraak ging over de mogelijkheid om tussen werkgever en werknemer af te spreken dat sprake is van een zogenoemd ‘all-in loon’. Dit betekent dat het salaris dat de werknemer per uur ontvangt, tevens een afkoop omvat van vakantiegeld en vakantiedagen. Dat is onder voorwaarden toegestaan; voor werkgever Trustpack Services B.V. liep het echter slecht af. Wat speelde er?

De werknemer was in dienst op basis van een nul-urencontract. Zijn salaris bedroeg EUR 10,21 per uur, exclusief vakantiegeld. Het salaris voor de gewerkte uren werd iedere vier weken, inclusief vakantiegeld, uitbetaald. In artikel 4 van de arbeidsovereenkomst was hierover bepaald dat ‘de werknemer zijn salaris, inclusief uitbetaling vakantiegeld en vakantie uren per 4 weken zal ontvangen’. In artikel 7 stond daarentegen: ‘niet opgenomen vakantiedagen worden bij het einde van het dienstverband uitbetaald’. Het gerechtshof Den Haag noemt beide bepalingen logischerwijs ‘innerlijk tegenstrijdig’. Deze onduidelijkheid komt voor rekening en risico van Trustpack. Het Hof legt uit dat voor een rechtsgeldig ‘all-in loon’ op duidelijke en transparante wijze inzichtelijk moet worden gemaakt welk deel van het salaris betrekking heeft op loon en welk deel op afkoop van vakantiedagen en vakantiegeld. Ook mag een all-in loon de werknemer niet beletten om met vakantie te gaan. Trustpack maakte in de arbeidsovereenkomst, noch op de loonstrook inzichtelijk welk deel van het salaris de afkoop van vakantiedagen betreft en krijgt de deksel op de neus. De werknemer heeft recht op uitbetaling van vakantiedagen.

Het all-in loon blijft een bijzonder beestje. Wees u ervan bewust onder welke voorwaarden het is toegestaan.