7 maart 2017 - Mick Hurks

Ik ga op reis en ik krijg mee…

De nieuw(st)e loot aan de stam met uitspraken over de waarde van een vakantiedag is een vonnis van de kantonrechter te Noord-Nederland: ook een vaste bonus/winstdelingsregeling en het werkgeversdeel pensioenpremie behoren tot het vakantieloon van de werknemer. Advocaten van de werknemer bij deze procedure waren mr. Remco Dammers en mr. Mick Hurks.

De titel is een verbastering van een welbekend geheugenspelletje. In de auto op weg naar de camping zegt de eerste speler die aan de beurt is hardop de zin ‘ik ga op reis en ik neem mee…” om vervolgens een voorwerp te noemen. De beurt gaat naar de tweede speler. Deze speler zegt tevens de beginzin, noemt het voorwerp van de eerste speler en mag vervolgens een nieuw voorwerp toevoegen aan het rijtje, enz. enz. De afgelopen periode lijkt echter het besef te zijn ontstaan dat dit spelletje ook toegepast kan worden op het salaris dat een werknemer meekrijgt gedurende zijn vakantie. In eerdere (Europese) rechtspraak was al bepaald dat de vakantietoeslag, dertiende maand en (vaste) provisie tot het vakantieloon behoort. Recent zijn daar ook de onregelmatigheidstoeslag, ‘off-shore’-premie en weekend-/ avond- en nachttoeslagen aan toegevoegd.

De kantonrechter Noord-Nederland concludeert, in een nog niet gepubliceerd vonnis, dat het werkgeversdeel pensioenpremie en de bonus/winstdelingsregeling óók onderdeel uitmaken van het vakantieloon.

In zijn vonnis van 28 februari 2017 komt de kantonrechter tot bovenstaande conclusie na een analyse van de stand van zaken in Nederland en Europa, zowel ten aanzien van de wetgeving als jurisprudentie en de inzichten van een aantal wetenschappers op dit punt.
Voor wat betreft het werkgeversdeel pensioenpremie oordeelt de kantonrechter dat deze premie verschuldigd was op het moment dat de werknemer vakantie opnam gedurende zijn dienstverband. Bij de afrekening van openstaande vakantiedagen aan het einde van het dienstverband dient het werkgeversdeel pensioenpremie in dat geval ook meegenomen te worden in de waardering. Al eerder kwamen verschillende kantonrechters en het Gerechtshof Den-Haag tot dezelfde conclusie. De bonus/winstdeling maakt onderdeel uit van het reguliere loon van de werknemer, aldus de kantonrechter. Structurele toekenning van de bonus (in ieder geval sinds 2006), alsmede de expliciete vermelding in de begeleidende brieven dat de bedrijfsresultaten mede zijn behaald vanwege de bijdrage van de werknemer, leiden tot deze conclusie. Daarmee behoort ook de bonus tot het vakantieloon van de werknemer.  Om met het spelletje af te sluiten: Ik ga op reis en ik krijg mee… het werkgeversdeel pensioenpremie, bonus, vakantie-/onregelmatigheids-/avond-/nacht- en weekendtoeslagen. Niet uitgesloten kan worden dat dit rijtje zich in de toekomst verder uit zal breiden.

Bent u geïnteresseerd welke gevolgen deze uitspraak heeft voor de waardering van de vakantiedagen binnen uw bedrijf, neem dan gerust contact op met mr. Mick Hurks of mr. Remco Dammers