7 januari 2021 - Het nuttig effect van artikel 17

Het nuttig effect van artikel 17

Ruim een jaar na de adoptie van de richtlijn is de discussie over artikel 17 van de DSM richtlijn in alle hevigheid terug. Tegenstanders van artikel 17 en ook de Europese Commissie bepleiten een implementatie die platforms toestaat of zelfs verplicht om content categorisch door te laten, ook als daarvoor toestemming vereist is en die niet is verkregen. Een curveball die zich moeilijk verhoudt tot de tekst en doelstelling van artikel 17. Lidstaten kunnen dit tij keren door artikel 17 eenduidig te implementeren op een wijze die recht doet aan de tekst en doelstelling van artikel 17 en de inbedding van de DSM-richtlijn in het bestaande auteursrechtelijke kader.

Jacqueline Seignette schreef voor de AMI 2020/6 een artikel waarin zij het Nederlands implementatiewetsvoorstel bespreekt en ingaat op het consultatiedocument dat de Europese Commissie eerder dit jaar circuleerde ter voorbereiding op de publicatie van richtsnoeren voor de uitvoering van artikel 17.

U leest het artikel hier