16 december 2020 - Marnix van den Bergh

Gewijzigde wetgeving voor stichtingen en verenigingen

Belangrijk nieuws voor verenigingen en stichtingen en hun besturen. De Eerste Kamer heeft de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen per 10 november 2020 aangenomen. Deze wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Daarnaast is sinds 27 september 2020 registratie in het UBO-register verplicht.

Een overzicht van beide ontwikkelingen en welke gevolgen die voor de registratie van een vereniging/stichting hebben, vindt u hier

De advocaten van onze sectie ondernemingsrecht staan uiteraard voor u klaar om verder vragen te beantwoorden, met u te beoordelen of de statuten en reglementen wijziging behoeven, of u te assisteren bij het bepalen en registreren van UBO’s.