3 februari 2023 - Ilse van Aert

Let op! Eerste Kamer stemt in met Wet bescherming klokkenluiders

De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2023 ingestemd met het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders. Wij schreven eerder al een blog over de gevolgen van dit wetsvoorstel. Eén van de gevolgen is dat de interne meldprocedure van werkgevers aan strengere eisen moet voldoen.

Voor middelgrote werkgevers (met 50 tot 249 werknemers) is de datum van inwerkingtreding vooralsnog 17 december 2023. Wanneer de Wet bescherming klokkenluiders voor grote werkgevers (met ten minste 250 werknemers) in werking treedt, is nog niet bekend.