10 februari 2023 - Mick Hurks

Uitspraak van de week: "Ga boeken lezen, kopieer de artikelen en stop je energie in het verbetertraject"

Een medewerker op de sectie Fusies & Overnames is in 2019 in dienst getreden bij Fort Advocaten. Het functioneren verloopt niet vlekkeloos. Al spoedig melden partners klachten over zijn werk en een evaluatiegesprek op 21 oktober 2021 is aanleiding om vervolgstappen te nemen. Op 15 november vindt overleg plaats tussen DB, HR en een partner. Een dag later wordt de werknemer geïnformeerd wat er allemaal mis is met zijn functioneren. Dit moet verbeteren en als Plan van Aanpak geldt onder meer: ‘lees boek 2 en boek 7’, kopieer de artikelenmap, en maak modellen’. Fort zegt toe het verbetertraject ‘te finetunen en meer smart te maken’. Dit laat Fort achterwege – wel worden sindsdien met regelmaat voortgangsgesprekken gehouden.

Dit stopt per april 2022. De medewerker stuurt een pittige e-mail naar HR. Voor Fort is dit (kennelijk) de druppel, zo blijkt uit een gespreksnotitie. In de notitie staat dat ‘de opvolger al is aangenomen, HR moet klacht indienen bij DB, afschieten verbetertraject, enz.’. Niet zo handig dat HR de notitie liet slingeren in een kamer waar de medewerker zat. Na april wordt geen invulling meer gegeven aan het verbetertraject en Fort verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter stelt dat het kantoor onvoldoende heeft aangevoerd voor een ontbinding op basis van disfunctioneren. Stap 1 is aan voldaan: Fort kon aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneerde. Stap 2 is niet aan voldaan: het verbetertraject schoot tekort. De rechter ontbindt vanwege een verstoorde arbeidsverhouding, omdat duidelijk is dat partijen niet meer verder kunnen.

De rechter kent een billijke vergoeding toe van vier maanden – de verwachte resterende duur van de arbeidsovereenkomst stond gelijk aan het achterwege blijven van een (deugdelijk) verbetertraject. Interessant en dit lijkt steeds meer lijn te worden in de rechtspraak. De schade? EUR 20.000 + 5.700 transitievergoeding. Daar blijft het niet bij. Fort moet namelijk EUR 30.000 aan advocaatkosten vergoeden omdat het op ‘onrechtmatige wijze heeft aangestuurd op een beëindiging’. Een (wellichts iets te) lichte toets van de rechter.

De les? Hoe lastig het ook is; een het verbetertraject moet goed in elkaar zitten en opgevolgd worden.

Lees de volledige uitspraak hier