15 januari 2018 - Mag impliciete toestemming van de auteur bij wet worden verondersteld?

Mag impliciete toestemming van de auteur bij wet worden verondersteld?

Jacqueline Seignette schreef een noot bij het arrest van het Europese Hof van Justitie inzake Soulier/Doke. Het Hof gaat in deze uitspraak in op de vraag in hoeverre de lidstaten in hun wet mogen bepalen dat de auteur verondersteld wordt toestemming te hebben gegeven voor een bepaalde exploitatie tenzij hij aangeeft dat hij geen toestemming geeft ( opt out). De Franse wet voorzag in een dergelijke regeling om te zorgen dat boeken die niet meer in de handel verkrijgbaar zijn toch door een daarvoor aangewezen instantie beschikbaar kunnen worden gesteld. Het Hof keurde de Franse regeling af omdat de auteurs daarbij onvoldoende de mogelijkheid werd geboden om voorafgaand aan het gebruik geïnformeerd en vrij te kunnen beslissen of zij toestemming willen geven of niet. Het Hof wijst daarmee een wettelijk vermoeden van toestemming niet bij voorbaat van de hand, maar onderwerpt deze wel aan strikte eisen. Lees de noot hier.