3 juli 2022 - Marijn Kingma

Marijn Kingma benoemd tot lid Commissie Auteursrecht

Marijn Kingma is vrijdag benoemd tot lid van de Commissie Auteursrecht. De Commissie Auteursrecht is een adviescollege van het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft tot taak de regering en beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten met inbegrip van het databankenrecht. De andere nieuwe leden van de commissie zijn Stef van Gompel en Dorien Verhulst. Van harte gefeliciteerd!

Het benoemingsbesluit in de Staatscourant is hier te vinden.