17 januari 2020 - Nabuurrechtelijke vergoedingen voor dance events

Nabuurrechtelijke vergoedingen voor dance events

Hoger beroep van rechtbank Den Haag 2 oktober 2013. De rechtbank stelde daarin op verzoek van Sena de billijke vergoeding vast voor het afspelen van opgenomen muziek (fonogrammen) tijdens dance events. Sena int deze billijke vergoeding ten behoeve van producenten en artiesten (artikel 7 WNR). Bij geschil over de hoogte is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd tot vaststelling (artikel 7 lid 3 WNR). In procedures vanaf 1 juli 2013 moet de rechter advies vragen aan de Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk (artikel 24 WTCBO). De onderhavige zaak begon voor die datum en de rechtbank vond het dan ook niet nodig om advies te vragen. Het Hof doet dat wel, maar beslist op wezenlijke punten anders dan de Geschillencommissie.

Lees verder hier:

Noot mr. J.M.B. Seignette bij arrest hof Den Haag 11 juni 2019