20 december 2019 - Marijn Kingma

Nederlandse advocatenkantoren Höcker en NautaDutilh maken juridisch school met klimaatzaak Urgenda

20 december 2019, Amsterdam – Vandaag heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de klimaatzaak van Urgenda en heeft geoordeeld dat de Nederlandse staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Advocatenkantoren Höcker en NautaDutilh stonden Urgenda bij in deze cassatie tegenover de Nederlandse staat. Zij bepleitten het fundamentele rechtsbeginsel dat de rechtspraak de taak heeft om de mensenrechten van de Nederlandse burger te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt dit.

Lees het persbericht hier