6 maart 2018 - Ontslag wegens disfunctioneren zonder verbetertraject?

Ontslag wegens disfunctioneren zonder verbetertraject?

Het bedrijf van Jacob is de afgelopen tijd enorm gegroeid. Met vijftig man op de payroll en een tweede locatie in Rotterdam zag Jacob zich genoodzaakt om een HR-manager aan te nemen. Dat is Sandra geworden. Op een woensdagmiddag loopt Sandra bij Jacob binnen. Gedoe met medewerker Wouter. Lange tijd heeft hij als backoffice medewerker op de locatie Amsterdam gewerkt. Hij maakte het laatste jaar veel fouten en is daar herhaaldelijk door Jacob op aangesproken. Er was onvoldoende verbetering waarneembaar waarna Jacob hem had overgeplaatst naar het kantoor Rotterdam, met een minder zwaar takenpakket. “Hopelijk inspireert een nieuwe werkomgeving en een verlicht takenpakket jou. Je moet dit zien als je laatste kans.” Zo had Sandra haar brief aan Wouter, waarmee ze de standplaatswijziging had bevestigd, afgesloten.

Disfunctioneren na interne herplaatsing

“Jacob, het gaat niet goed met het functioneren van Wouter. Hij heeft in zijn eerste maand al  ruzie met drie collega’s gekregen omdat hij werk laat liggen wat dan weer door hen moet worden opgepakt. Klanten klagen. Dit kan zo niet verder.” 

 

Jacob zucht. “Ik ben er wel klaar mee. Maar in de korte tijd dat ik nu ondernemer ben, heb ik wel geleerd dat geduld met personeel een schone zaak is. Ik vermoed dat de advocaat zal zeggen dat we een verbeterplan moeten aanbieden. Laten we maar even bellen.”

Advies

Jacob is blij verrast wanneer zijn advocaat als volgt reageert:

 

Er is onlangs een interessante uitspraak verschenen die wel wat trekken vertoont van de situatie die jullie schetsen. Ging om Era, een bouwbedrijf. De werknemer betrof een projectcoördinator. In dienst sinds 2010. In 2013 vindt een herschikking van taken plaats nadat de werknemer melding had gemaakt van een te hoge werkdruk. In de periode daarna volgt een aantal (interne) klachten en besluit een klant niet verder te gaan met Era, waarschijnlijk als gevolg van het handelen van de werknemer. Als ik het moet samenvatten: Era vindt dat de werknemer chaotisch werkt. In februari 2014 wordt de werknemer indringend aangesproken op zijn functioneren. In april 2015 wordt geconcludeerd dat er onvoldoende vooruitgang en verbetering is waargenomen en dat er een herplaatsing plaats zal vinden naar een andere locatie in een andere functie: deeluitvoerder. Daar wordt het ook geen succes. In deze zaak concludeerde het gerechtshof uiteindelijk dat van Era niet verwacht hoefde te worden dat zij haar werknemer alsnog een verbetertraject aan te bieden, omdat de werknemer met de doorgevoerde functiewijziging reeds een laatste kans was geboden, en aan die functiewijziging het nodige vooraf was gegaan. De werknemer stapte zelfs naar de Hoge Raad, maar zonder succes.”

“Dus je adviseert om Wouter geen verbeterplan aan te bieden maar de stekker eruit te trekken?” vraagt Jacob aan zijn advocaat. “In de kern gaat het erom of een werkgever de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld om het functioneren te verbeteren. Zomaar een andere functie aanbieden als het functioneren even tegenvalt, is dus niet aan de orde. Maar jullie hebben al zoveel energie in de begeleiding gestopt voorafgaand aan de functiewijziging van Wouter. Ik geef jullie een goede kans indien jullie nu voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaan.” 

 

“Goed. Plan maar een gesprek in en bereid een vso voor.” zegt Jacob tegen Sandra

Tip

Veel ontslagverzoeken wegens disfunctioneren stranden wegens een gebrekkig verbetertraject. De zaak “Era” laat zien dat een functiewijziging van een werknemer in het kader van disfunctioneren een alternatief kan zijn voor het aanbieden van een verbeterplan. Let wel: een werknemer hoeft niet zomaar akkoord te gaan met een andere functie. In de zaak Era was er het nodige vooraf gegaan aan de functiewijziging: er was al sprake van disfunctioneren, zij het dat er nog niet een verbeterplan was doorlopen. Onder deze omstandigheden kon er dus gekozen worden voor een verbeterplan, maar ook voor het aanbieden van een andere functie.

 

Eerdere berichten over de ondernemersavonturen van Jacob:

https://goo.gl/evwzyr: verstoorde arbeidsverhouding

https://goo.gl/FY8hZR: regelmatig ziekteverzuim en ontslag

https://goo.gl/KyRGJV: ronselen van oud-collega’s

Meer info? Kom naar onze ontbijtsessie!

Op 8 maart 2018 organiseert Höcker Advocaten voor de derde maal een ontbijtsessie over ‘de disfunctionerende werknemer’. Aanmelden kan via deze link.