24 maart 2022 - Marijn Kingma

Publicatie: Privacyrecht in een piratenwereld - de Lycos/Pessers-toets 17 jaar na dato

In 2003 ontdekte postzegelhandelaar Pessers dat er op een website van members.lycos.nl teksten waren geplaatst waarin hij werd beschuldigd van oplichting. Nu de eigenaar van de website onbekend was, stuurde Pessers een brief aan hostingprovider Lycos met de sommatie om de website offline te halen en om de NAW-gegevens van de websitehouder aan hem te verstrekken. Dit leidde tot de rechtszaak die uitmondde in het standaardarrest Lycos/Pessers. Sindsdien is het digitale landschap volledig veranderd, heeft het aantal online inbreuken op auteursrechten een vlucht genomen en heeft de handhaving zich verplaatst naar het internet. Tegelijkertijd is ook de regelgeving op het gebied van (digitale) privacy aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in discussie in de literatuur en rechtspraak over de vraag wanneer een tussenpersoon gehouden is NAW-gegevens van inbreukmakers af te geven. Afgelopen jaar werden zowel door de Hoge Raad (Dutch  Filmworks/Ziggo) als het Europese Hof van Justitie (Mircom) arresten gewezen over deze vraag. In een artikel voor het tijdschrift Auteursrecht maakt Marijn Kingma de balans op en onderzoekt zij of het Lycos/Pessers-arrest de tand des tijds heeft doorstaan.

Het artikel is hier te lezen