17 oktober 2016 - Sanoma v. GS Media and the EU Value Gap Proposal

Sanoma v. GS Media and the EU Value Gap Proposal

Op 8 september deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak Sanoma/GeenStijl. Vraag was of het hyperlinken naar een elders zonder toestemming van de auteursrechthebbende geplaatst werk een inbreuk op het auteursrecht is. In dit geval ging het om foto’s van Britt Dekker voor een Playboy reportage. GeenStijl plaatste nog vóór de publicatie in de Playboy een link op haar site waarmee de foto’s gevonden konden worden op filesharing service Filefactory.com. Het Hof oordeelde dat een bedrijf dat met winstoogmerk hyperlinks plaatst naar illegale content, geacht moet worden te weten dat het om illegale content gaat en daarom auteursrechtelijk aansprakelijk is.

Op 14 september publiceerde de Europese Commissie een richtlijnvoorstel over auteursrecht in de Digital Single Market, inmiddels aangeduid als de DSM richtlijn. Onderdeel van dit voorstel is een bepaling die internet platforms voorschrijft om maatregelen te nemen die de totstandkoming van licentieafspraken faciliteren of zorgen dat inbreukmakende content van het platform wordt geweerd. Hiermee reageert de Europese Commissie op klachten van de muziekindustrie dat platforms als YouTube geld verdienen met de muziek die gebruikers op het platform plaatsen, maar auteursrechtelijk gezien lastig zijn aan te spreken omdat zij de muziek niet zelf op de servers hebben geplaatst.

Jacqueline Seignette gaf een toelichting op beide ontwikkelingen tijdens de VvA studiemiddag ‘Sanoma v. GS Media and the EU Value Gap Proposal’ dat op 14 oktober plaatsvond in Amsterdam. Klik hier voor haar presentatie.