20 oktober 2023 - Mick Hurks

Schiphol niet aansprakelijk voor fysiek leed van een medewerker bagageafhandeling

Het zal niemand ontgaan zijn dat de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers werkzaam in de bagageafhandeling op Schiphol ondermaats zijn. Met name vorige zomer is dit veel in het nieuws geweest. De medewerkers zijn echter in dienst van de (6) zogenoemde grondafhandelingsbedrijven op Schiphol. Ze hebben geen dienstverband met Schiphol. In een deze week gepubliceerde principiële zaak vordert een medewerker van een grondafhandelingsbedrijf dat Schiphol aansprakelijk is voor de door hem geleden schade als gevolg van een arbeidsongeval/beroepsziekte. Hij is inmiddels 100% arbeidsongeschikt, en ontvangt een WIA-uitkering (onduidelijk of het IVA of WGA is). Belangrijk om te weten is dat de werknemer met het grondafhandelingsbedrijf een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten ter beëindiging van zijn dienstverband. De werknemer meent echter dat Schiphol zou hebben ‘geprofiteerd van de wanprestatie’ van zijn werkgever. Voor Schiphol een belangrijke zaak; loopt het verkeerd af, opent het vermoedelijk een poort voor een grote groep medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn geraakt vanwege de arbeidsomstandigheden bij de grondafhandelingsbedrijven.

Het verbaast dan ook niet dat de rechter van de rechtbank Noord-Holland er goed voor gaat zitten en zeer uitgebreid toelicht dat Schiphol niet aansprakelijk is. De rechter vat de vordering van de werknemer als volgt samen: zijn werkgever heeft jegens hem wanprestatie gepleegd wegens het niet naleven van de Arbowetgeving. De rechter overweegt echter direct dat Schiphol weliswaar al lange tijd kennis heeft van de slechte arbeidsomstandigheden bij de grondafhandelingsbedrijven, maar daarmee heeft Schiphol nog niet geprofiteerd van de wanprestatie door de werkgever. Daar zijn bijkomende omstandigheden voor nodig en die worden door de werknemer onvoldoende gesteld.

Geen aansprakelijkheid voor Schiphol voor de geleden schade door de werknemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden bij het grondafhandelingsbedrijf. Ze kunnen bij Schiphol weer rustig ademhalen, althans dit potentiële hoofdpijndossier is vooralsnog van tafel.

Voor de liefhebber van de uitvoerige overwegingen van de rechter, verwijs ik graag naar de  link van de uitspraak.