30 december 2015 - Marc Wolters

SNS Bank en Rabobank aansprakelijk voor schade wegens schenden bijzondere zorgplicht

In twee arresten van 29 december 2015 komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tot de conclusie dat SNS BANK en Rabobank aansprakelijk zijn wegens schending van de op de banken rustende bijzondere zorgplicht. Beide banken hebben zeer hoge hypotheken verstrekt waarvan de lasten onbetaalbaar bleken voor de gedupeerden. De arresten zijn een nieuw succes in de strijd van Stichting GOWP en Höcker Advocaten tegen vier verschillende banken. Höcker Advocaten wordt in deze procedures vertegenwoordigd door mr. M. Wolters en mr. J.M. van den Berg. Met deze arresten bevestigen beide advocaten hun vooraanstaande positie op het gebied van financieel aansprakelijkheidsrecht.

In een eerder artikel is toegelicht welke financieringsconstructie de gedupeerden zijn aangegaan. In het kort komt het er op neer dat de gedupeerden door tussenpersoon Wagner & Partners geadviseerd was om de (latente) overwaarde van hun huis te gebruiken om een hoge hypothecaire lening af te sluiten en het geleende geld te gebruiken voor een complexe beleggingsconstructie. Deze hypothecaire lening bracht zeer hoge maandelijkse lasten mee, maar de gedachte was dat de gedupeerden die lasten zouden kunnen betalen uit de beleggingsconstructie. De rendementen uit de beleggingen zouden de lasten uit de financieringsconstructie moeten overtreffen. Niets bleek minder waar. Door tegenvallende beleggingsopbrengsten resteerde slechts zware lasten en een hoge hypotheekschuld.

Overkreditering

De Stichting stelde dat er sprake was van overkreditering, oftewel dat de banken meer geld aan deze klanten hadden geleend dan verantwoord was gelet op hun inkomen. De lasten uit de financieringsconstructie waren zo hoog dat de betrokkenen tussen de 60 en 110% van hun inkomen uit arbeid kwijt waren aan deze lasten. Doordat er sprake was van een ondoorzichtige stroom met geld, was dit voor hen echter niet inzichtelijk. De Stichting stelde dat de banken hebben verzaakt om te voldoen aan de onderzoeks- en waarschuwingsplicht in verband met overkreditering bij de verstrekking van hypothecaire geldleningen.

Conclusie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Hof komt nu tot de conclusie dat de banken op een voldoende inzichtelijke wijze hadden moeten toetsen of de geoffreerde hypothecaire geldleningen verantwoord waren voor hun klanten. De banken hadden zelfstandig moeten onderzoeken of de lasten van de financieringsconstructie wel verantwoord waren voor deze klanten en of zij zich wel voldoende realiseerden dat de betaalbaarheid van hun hypothecaire lening afhing van een beleggingsconstructie waaraan (grote) risico’s kleefden. Door dit niet te doen hebben beide banken hun bijzondere zorgplicht geschonden en onrechtmatig jegens deze klanten gehandeld. De banken zijn hiermee aansprakelijk voor de geleden schade

Conclusie

Een mooi succes voor de betrokkenen, waarmee een stevige basis is gelegd om tot een schadevergoeding te komen voor de gedupeerden van deze financieringsconstructie.