23 december 2015 - Marijn Kingma

Skyscanner crasht bij rechter

Rechter houdt strakke lijn aanEen kantoorgenoot schreef in het aprilnummer van Recreatie & Toerisme al over de regels voor adverteerders van reisdiensten. Deze aanbieders zijn gehouden om correcte en duidelijke prijzen te hanteren en dus ook, zo bleek uit een uitspraak van het Hof den Haag, in banners of advertenties. De Reclame Code Commissie oordeelde onlangs dat deze regels ook gelden voor vergelijkingssite Skyscanner. Vergelijkingssite Skyscanner liet het er niet bij zitten en daagde de Reclame Code Commissie voor de rechter.

De klacht bij de Reclame Code Commissie ging over een vliegticket naar Miami dat op de website van reisorganisator Govolo en op de vergelijkingswebsite van Skyscanner werd aangeboden voor een bedrag van EUR 585,31. Het betrof echter de prijs zonder boekings- en betalingskosten. Skyscanner stelde zich op het standpunt dat zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de aanbieding omdat zij een neutrale dienst aanbiedt. Zij geeft enkel de informatie door die zij door reisorganisatoren krijgt aangeleverd. Volgens Skyscanner is het voor haar niet mogelijk om alle informatie op haar website op juistheid te controleren. Skyscanner heeft Govolo aangesproken op de juiste informatie en, nadat bleek dat Govolo vaker onvolledige tarieven hanteerde, besloten Govolo van haar vergelijkingswebsite te verwijderen.

Neutrale tussenpersoon?

De Reclame Code Commissie en het College van Beroep achtten de klacht tegen Skyscanner ondanks deze verweren gegrond. Skyscanner liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechtbank. Skyscanner voerde bij de rechtbank aan dat de Reclame Code Commissie onrechtmatig tegen haar heeft gehandeld door een onjuist oordeel te geven, waardoor er reputatieschade ontstaat. Volgens Skyscanner verricht zij geen handelspraktijken maar biedt zij slechts vergelijkingsdiensten, waardoor de reclameregels niet op haar van toepassing zijn. Daarnaast voerde Skyscanner aan dat zij niet aansprakelijk kan zijn omdat zij een “hosting provider” is. Neutrale tussenpersonen zoals hosting providers (aanbieders van webruimte of webdiensten) zijn niet aansprakelijk voor informatie die op de door hen gehoste websites is geplaatst indien zij informatie waarvan bekend is dat deze onrechtmatig is meteen verwijderen

Oordeel rechtbank

Oordeel rechtbank
Helaas voor Skyscanner gaf ook de rechtbank haar ongelijk. Volgens de rechtbank kan een aanbieder van vergelijkingsdiensten wel degelijk als “handelaar” worden gezien. Skyscanner ontvangt een vergoeding voor boekingen die via haar website worden verricht en heeft dus een eigen economisch belang bij haar dienst. De rechtbank overweegt daarnaast dat de consument door de website van Skyscanner wordt aangezet om tickets te kopen tegen een lage prijs (als gevolg van het niet vermelden van alle kosten). Naar oordeel van de rechtbank is Skyscanner ook geen neutrale tussenpersoon. Uit informatie die Skyscanner zelf had verstrekt was namelijk gebleken dat Skyscanner de informatie op haar website niet van reisorganisatoren als Govolo ontvangt, maar deze zelf opvraagt bij een speciaal bedrijf. Daarnaast blijkt uit het vonnis dat Skyscanner een team van zes personen heeft dat dagelijks actief controleert of de aanbieders juiste prijzen opgeven. Er kan dan geen sprake zijn van een hosting provider die alleen maar informatie van een ander doorgeeft.

Strakke lijn

Ook Skyscanner ontkomt dus niet aan de strakke juridische lijn: prijzen moeten worden weergegeven inclusief alle bijkomende kosten en alleen die prijs waarvoor een aanbieding ook echt beschikbaar is. Ook als je niet de reisorganisator bent.

Dit artikel is gepubliceerd in Recreatie & Toerisme, december 2015.